Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Latinica Насловница Новости Библиотека Босанска Вила Пресс Архив Контакт
Ћирилица

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ПРОСВЈЕТА
 
О нама
Химна посвећена Просвјети
Органи управе
Период 1902. - 1949. године
Период од 1993. до данас
Статут и правилници
Легатори
Награде и признања
Кип
Ин мемориам
 СЕКЦИЈЕ
 
Позориште и филм
Омладинска
Трибина
Мис Ирби
Издавачка
Ликовна
 ГАЛЕРИЈЕ
"НАШИ СТАРИ"
Галерија"Просвјета"
 
 КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Народна библиотека Србије
Национална и универзитетска библиотека БиХ
Добротвор
Народно позориште
The European library
ФЕНА
Профил Друштва на Facebook-у
Умјетничка галерија БиХ
free counters

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 ДОБРО ДОШЛИ НА НАШУ СТРАНУ

ДОБРО ДОШЛИ НА СТРАНИЦЕ ДРУШТВА СПКД "ПРОСВЈЕТА" САРАЈЕВО!

kipv

НАЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈА И НОВОСТИ

СПКД “Просвјета” Сарајево

Клуб жена "Мис Ирби" позивамо Вас на
"Концерт клавирске музике

klavir

Учествују Невена Ћеклић, пијанистица и ученици

nevena,

Програм: Бах, Шопен, Вебер, Лист, Мокрањац,Тајчевић
    
Сарајево, уторак, 24. 09. 2019. године у 14:00 часова, Бошњачки институт, ул. Мула Мустафе Башескије 21

 

Начелник Опћине Центар др. Неџад Ајнаџић посјетио „Просвјету“

Начелник Опћине Центар др. Неџад Ајнаџић је у сриједу, 11. септембра 2019. године заједно са сарадницима посјетио Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“.

nacelnik nacelnik

У просторијама Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ начелник Ајнаџић је разговарао са предсједником „Просвјете“ др. Савом Влашким који му је у кратким цртама представио рад Друштва, најзначајније пројекте које реализирају, али и проблеме са којима се свакодневно суочавају.
 -Изузетно сам обрадован овом посјетом и искрено се надам да ће наша сарадња у будућности бити још боља. Ситуација би била вјероватно много боља када би институције и сви нивои власти издвајали више новца за истински вриједне пројекте у сегментима културне дјелатности, истакао је Влашки.

saradnici predsjenik

Начелник Ајнаџић је изразио чврсто опредјељење Опћине Центар да подржава рад културних друштава и заједница  које су од изузетног значаја, са хисторијског и културолошког аспекта, за очување и промовисање културне баштине свих народа на овим просторима.
Договорено је се у наредном периоду потпише споразум о сарадњи између Опћине Центар и културних друштава Просвјета, Препород, Напредак и Ла Беневоленција.

 

СПКД Просвјета Сарајево расписује

КОНКУРС

за додјелу стипендија ученицима и студентима у школској/академској 2019/2020 години

На основу чланова 8. и 32. Статута СПКД „Просвјета“ Сарајево, те чланова 3. и 5.  Правилника о додјели стипендија ученицима и студентима СПКД „Просвјета“ Управни одбор СПКД „Просвјета“ Сарајево расписује:

 

КОНКУРС

за додјелу стипендија ученицима и студентима у школској/академској 2019/2020 години

I

Расписује се конкурс за додјелу  стипендија за школску/академску 2019/2020 годину.

II

Стипендије се додјељују за академску 2019/2020 годину и исплаћиваће се за 10 (десет) мјесеци трајања школске/академске године.
Износ стипендије за ученике основне школе је 80 КМ мјесечно (800 КМ за цијелу школску годину).
Износ стипендије за ученике средње школе је 100 КМ мјесечно (1000 КМ за цијелу школску годину).
Износ стипендије за студенте је 120 КМ мјесечно (1200 КМ за цијелу академску годину).

III

Услови за додјелу стипендија су:
да је кандидат држављанин БиХ,
да кандидат и чланови породичног домаћинства имају пребивалиште на подручју кантона Сарајево,
да је кандидат редован ученик/студент који први пут уписује школску/академску годину и
да није корисник стипендије по другом основу.

IV

Право учешћа на конкурсу имају редовни ученици основних и средњих школа са просјеком оцјена 3,5 и више и редовни студенти првог и другог циклуса студија на једној од јавних високошколских установа, са пребивалиштем на подручју кантона Сарајево, са просјеком оцјена 7,5 и више, а који нису корисници стипендија или другог облика новчане накнаде која има обиљежје стипендије од неког другог правног или физичког лица.

V

Стипендија може бити додијељена само једном ученику, односно једном студенту из исте породице. Уколико право за добијање  стипендије остваре ученик и студент из исте  породице, стипендија се додјељује студенту.

VI

Уз пријаву на конкурс за додјелу стипендија кандидати су дужни приложити:
-           Захтјев за додјелу стипендије (доступан на веб страници или у просторијама Друштва);
-           увјерење о држављанству,
-           биографију кандидата (за ученике средње школе и студенте)
-           увјерење о сталном мјесту пребивалишта (ЦИПС), издатом након објављивања конкурса,
-           увјерење о редовном упису у школску/академску годину,
-           фотокопија свједочанства о претходно завршеном разреду или фотокопија школске књижице, потврда високошколске установе о положеним испитима и просјечној оцјени кандидата оствареној у претходној академској години, копија индеxа са страницама уписаних предмета по семестрима и оцјенама,
-           писмена изјава кандидата (или родитеља или старатеља уколико се ради о малољетној особи) да ли је до сада био корисник стипендије, кредита или другог облика новчане накнаде која има обиљежје стипендије од другог правног или физичког лица (образац изјаве доступан на wеб страници или у просторијама Друштва),
-           писмена изјава кандидата (или родитеља или старатеља уколико се ради о малољетној особи) да нико од чланова породичног домаћинства није корисник стипендије ове Фондације,
-           доказ о освојеном једном од прва три мјеста на општинском, ентитетском, државном или међународном такмичењу,
-           кућну листу,
-           доказ о броју чланова породичног домаћинства који редовно похађају основу школу, средњу школу или факултет,
-           потврда СПКД “Просвјета” о волонтирању или другој врсти активног чланства, као и потврду о плаћеној чланарини у СПКД „Просвјета“ за кандидата или једног од родитеља или старатеља уколико је кандидат малољетно лице (фотокопиjа потврде о плаћеној чланарини или чланске карта),
-           доказ о укупним мјесечним примањима/приходима за пунољетне чланове породичног домаћинства (изузев оних који имају статус редовног ученика или студента) по основу: радног односа (платна листа за последњи мјесец), пензије (чек од пензије за последњи мјесец), самосталне дјелатности (доказ да пунољетни чланови породичног домаћинства – осим оних који имају статус редовног ученика или студента -  немају или имају  самосталну привредну дјелатностимају са исказаним мјесечним односно годишњим примањима), борачко-инвалидске заштите (чекови о уплатама додатка за последњи мјесец) и по другим основама а за пунољетне и  незапослене чланове домаћинства увјерење Завода за запошљавање (а ако лице није пријављено на Биро за запошљавање, увјерење испоставе Порезне управе) и доказ о евентуалним социјалним накнадама,
-           доказ за родитеље: дијете без једног или оба родитеља (извод из матичне књиге умрлих), доказ о инвалидитету родитеља (преко 80%),
-           доказ о личном инвалидитету кандидата за додјелу стипендије (преко 60%),
-           увјерење о некажњавању и увјерење да се не води кривични поступак против подносиоца захтјева (уколико је кандидат пунољетан),
-           препоруке (уколико су доступне).

VII

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања, а исти ће бити објављен на огласној плочи и веб страници СПКД „Просвјета“ Сарајево.

Комисија за додјелу стипендија размотриће пристигле пријаве на конкурс, сачинити записник о раду, извршити бодовање и утврдити привремену ранг листу кандидата који испуњавају услове прописане конкурсом. Привремена ранг листа кандидата за додјелу стипендија објављује се на огласној плочи и wеб страници СПКД „Просвјета“ Сарајево. На привремену ранг листу се може изјавити приговор Управном одбору Друштва у року од 7 (седам) дана од дана објављивања исте. Одлука Управног одбора по приговору је коначна. Након рјешавања приговора Управни одбор утврдиће коначну ранг листу кандидата за додјелу стипендија, која се објављује на огласној плочи и веб страници СПКД „Просвјета“ Сарајево.
Након проведеног поступка биће објављено мјесто и вријеме потписивања уговора о стипендирању и начин исплате стипендије.

VIII

Фотокопије које се предају као пратећа документација на конкурс не морају бити овјерене, али кандидат је у обавези да у случају добијања стипендије, прије закључивања уговора о стипендирању достави овјерене фотокопије потребне документације. Увјерење о некажњавању за пунољетне кандидате није обавезно предати приликом пријаве на конкурс, али је кандидат у обавези да у случају добијања стипендије, прије закључивања уговора о стипендирању достави наведено увјерење. У случају неиспуњавања претходних ставки кандидат губи право на додјелу стипендије.

IX

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на конкурс са документацијом доставити на адресу:

СПКД „Просвјета“ Сарајево
Симе Милутиновића Сарајлије 1
71000 Сарајево

Или лично у просторијама Друштва, сваким радним даном од 10 до 15 часова.
Сарајево, 30.08.2019. године

Линк материјали у pdf формату

Преузми обрасце у Word формату:

1. Захтјев

2. Изјава

 

Данас, на Видовдан, подсјећање на судбоносни догађај и одавање почасти Гаврилу Принципу и свим херојима "Младе Босне"

kapelazvanice

У петак, 28.06.2019. године, руководство Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Сарајево, представници градских власти из Источног Сарајева, као и чланови Друштва су у 10:00 сати положили вијенац на Спомен капелу припадника Младе Босне на гробљу „Свети Арханђели Георгије и Гаврило“ гдје су сахрањени Гаврило Принцип и остали Видовдански мученици и тиме одали почаст свим учесницима Сарајевског атентата, на годишњицу овог судбоносног догађаја.

zvanicesavo

СПКД Просвјета и овим путем жели подсјетити на важност памћења историјских догађаја, како мјеста сјећања у будућности не би постала мјеста заборава.

ist dejan

ist kapela

Odavanje počasti žrtvama i polaganje vije

 

Одавање почасти жртвама и полагање вијенаца испред Капеле Видовданских хероја у Сарајеву

spomen_kapela

 

СПКД „Просвјета“ Сарајево и ове, као и претходних година, на Видовдан организује обилазак и полагање вијенаца испред Капеле Видовданских хероја у Сарајеву, на гробљу Св. арханђела Михаила и Гаврила . На овај дан, желимо се још једном присјетити Гаврила Принципа и његових другова, и њихове жртве, те им одати почаст.
Позивамо Вас да својим присуством увеличате овај помен.
Планирано вријеме полагања вијенаца је у 10 часова, у петак, 28.6.2019. године.

Одржано књижевно вече са

Стеваном Тонтићем

stevan publika

Дана четвртак 20.06.2019.представљена најновија књижевна остварења Стевана Тонтића:

„Та мјеста“  - путописи;

„Христова луда“ -  збирка поезије

Књига пјесама Стевана Тонтића Христова луда  је објављена у издању Архипелага у пјесничкој едицији Елемент.
Сачињена од шест обимних циклуса, Тонтићева песничка књига истражује просторе егзистенцијалног искуства, али и књижевних и филозофских традиција које се такође доживљавају као део личног искуства.
lejla dejan

– Христова луда је књига преиспитивања и свођења рачуна. Лирски субјект изнова проживљава и реконструише читав сопствени живот, увиђајући колико је он испуњен личним и историјским удесима, часовима узлета и часовима пада, најдубљим фасцинацијама и саживљавањем са чињеницама свакодневице и, на другој страни, сударом са непомеривим реалностима. Обележене наглашеним егзистенцијалним потенцијалом, нове песме Стевана Тонтића јесу пјесме искуства. Без истински проживљеног и скупо плаћеног искуства таквих пјесама не би било. Отуда књига Христова луда описује пун круг: од зрелости до сјећања на свјетлости и трауме детињства, од смрти до љубави, од двоструко анатемисаног Спинозе до изабраног пјесничког племства, од драме пјевања до драме мишљења, од Христове луде затечене у негостољубивом свијету до незаштићеног свједока као суме искуства ових несмирених, запитаних и интензивно дијалошких. -  … (Гојко Божовић, главни уредник Архипелага).

savo latinovic

Стеван Тонтић
Објавио је песничке књиге: Наука о души и друге веселе приче (Сарајево 1970), Наше горе вук (Нови Сад 1976), Тајна преписка (Сарајево 1976), Хулим и посвећујем (Београд 1977), Црна је мати недјеља (Београд 1983), Праг(Сарајево 1986), Ринг (Београд 1987), Сарајевски рукопис (Београд 1993, допуњено издање 1998), Мој псалам/Меин Псалм (Берлин 1997), Благослов изгнанства (Бања Лука 2001), Свето и проклето (Нови Сад 2009), Свакодневни смак свијета (Београд 2013).
Аутор је романа: Твоје срце, зеко (Београд 1998).
Објавио је и књиге есеја: Језик и неизрециво и По налозима поезије.
Превођен је на многе стране језике, добитник је домаћих и међународних награда и признања: Шестоаприлске награде града Сарајева, Шантићеве, Змајеве, Ракићеве, Кочићеве награде града Бањалуке, Антићеве, као и награде „Душан Васиљев".

raso publika

У Њемачкој су му додјељене: награда Баварске академије лијепих умјетности и награда града Хајделберга „Књижевност у егзилу"; Недавно добио њемачку књижевну награду „Рајнер Кунце“ за 2019. годину коју сваке друге године додјељује Елсниц (Оелснитз/Ерзгебирге)родни град знаменитог њемачког пјесника и источноњемачког дисидента Кунцеа (Реинер Кунзе).

mile stevan

После вишегодишњег егзила у Њемачкој (1993–2001, претежно у Берлину), вратио се у Сарајево, гдје је живио као професионални књижевник до маја 2014, када се настанио у Новом Саду

 

Позивамо Вас на књижевно вече са

Стеваном Тонтићем

Учествују: Стеван Тонтић и Миле Стојић

Сарајево, четвртак, 20. 06. 2019. године у 19:30 сати, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије бр. 1

stevan

Стеван Тонтић пјесник и књижевник. Бави се писањем поезије, прозе, есеја, критика, антологија и превођењем са њемачког на срспки језик

Биографија
Рођен је у Грдановцима код Санског Моста. Студије филозофије и социјологије је завршио у Сарајеву, гдје је живио од 1967. до 1993. Радио је као уредник у издавачкој кући „Свјетлост“. У мају 1993. током рата напушта Сарајево и одлази у Њемачку гдје остаје до 2001.

Награде
•           Награда листа „Младост“, 1971.
•           Шантићева награда, 1985.
•           Шестоаприлска награда града Сарајева, 1987.
•           Ракићева награда, 1994
•           Змајева награда за књигу Сарајевски рукопис, 1994.
•           Награда града Хајделберга „Књижевност у егзилу“, 2001.
•           Кочићева награда, 2009.
•           Антићева награда, 2010.

Дјела (библиографија)
•           Наука о души и друге веселе приче, Веселин Маслеша, Сарајево (1970)
•           Тајна преписка, Свјетлост, Сарајево (1976)
•           Наше горе вук, Р. Ћирпанов, Нови Сад (1976)
•           Хулим и посвећујем, БИГЗ, Рад и Народна књига, Београд (1977)
•           Црна је мати недјеља, Нолит, Београд (1983)
•           Тајна преписка и друге пјесме, Свјетлост, Сарајево (1984/85)
•           Праг, Свјетлост, Сарајево (1986)
•           Ринг, БИГЗ, Београд (1987)
•           Изабране пјесме, Веселин Маслеша, Сарајево (1988)
•           Модерно српско пјесништво (велика књига модерне српске поезије од Костића и Илића до данас), Свјетлост, Сарајево (1991)
•             Сарајевски рукопис, Време књиге, Београд (1993) (2. допуњено изд. Стубови културе, Београд 1998)
•             Лирика, Дневник, Нови Сад (1995)
•             Мој псалам (Mein Psalm), Edition Neue Wege, Берлин (1997)
•             Твоје срце, зеко (приче раскомаданог романа), Филип Вишњић, Београд (1998)
•             Олујно јато, Глас српски, Бања Лука (2000)
•             Благослов изгнанства, Глас српски, Бања Лука (2001)
•             Свето и проклето, Издавачки центар Матице српске, Нови Сад (2009)
•             Анђео ми бану кроз решетке, Културни центар Новог Сада (2010)

 

СПКД „Просвјета“ Сарајево данас је представило реконструисану и обновљену капелу “Свети Арханђели”

kapela kapela

СПКД „Просвјета“ Сарајево данас је представило реконструисану и обновљену капелу “Свети Арханђели” на сарајевском гробљу Св. арханђела Михаила и Гаврила (познату и као Капела Видовданских Хероја), која је дуже вријеме била у девастираном и у запуштеном стању.

pano kapela

Иницијативу за обнову капеле покренуло је Српско просвјетно и културно друштво “Просвјета” у сарадњи са Црквеном општином Сарајево, а уз подршку Владе КС и тадашњег премијера Елмедина Конаковића обезбијеђена су финансијска средства за реконструкцију. Један од донатора овог пројекта био је и г. Драган Мочевић, који је обезбједио дио грађевинског материјала за обнову.

dejan dragan

Капелу на старом православном гробљу на Кошеву је пројектовао чувени архитект и пилот – добровољац из Првог свјетског рата, Александар Дероко, који се као студент у Паризу дружио са Пицассом и Ле Цорбусиеом. На улазном порталу капеле исписана су имена Гаврила Принципа, Богдана Жерајића, Недељка Чабриновића, Данила Илића, Трифка Грабежа, Недељка Чубриловића, Михајла-Мишка Јовановића, Митра Керовића, Неђе Керовића, Јакова Миловића и Марка Перина. Истовремено, ова капела, познатија  као Капела Видовданских хероја чува и сјећање на православно гробље старо неколико вијекова, које се некада налазило на мјесту данашњег Парламента БиХ, у насељу Доња Хисета. Приликом изградње капеле, дио надгробних споменика са тог гробља искориштен је управо за градњу ове капеле.

sjecanje zvanice

Овај величанствени споменик изграђен је 1939. године, а 80 година касније поносно смо представили капелу у њеном пуном сјају, те је Сарајеву и БиХ враћен један првенствено вјерски објект, али и значајан културно историјски споменик и незаобилазна тачка за проучавање историје, не само српског народа, него и историје цијелог региона па и Европе, за све посјетиоце Сарајева. Приликом свечаности представљања капеле, СПКД „Просвјета“ је уручила захвалнице влади Кантона Сарајево, у чије име је захвалницу преузео министар комуналне привреде и инфраструктуре г. Срђан Мандић, затим предсједавајућем кантоналне Скупштине Елмедину Конаковићу, као и најзаслужнијим за извођење радова и донатору и организатору радова г. Драгану Мочевићу.

zahvalnica zahvalnica

minstar konakovic

konakovic kapela

Свечаности су, поред наведених, присуствовали и амбасадор Републике Србије у БиХ, Његова Екселенција Александар Ђорђевић са сарадницима, доградоначелник Сарајева г. Милан Тривић, г. Бошко Томић, савјетник предсједавајућег Предсједништва БиХ Милорада Додика,  представници бројних општинских, кантоналних, ентитетских и државних институција, као и медијских кућа.

 

 

Позивамо Вас на представљање обновљене капеле „Свети Арханђели“ на сарајевском гробљу Св. арханђела Михаила и Гаврила

Позивамо вас на представљање обновљене капеле „Свети Арханђели“ на сарајевском гробљу Св. арханђела Михаила и Гаврила, а у којој се налазе посмртни остаци учесника сарајевског атентата из 1914. године, које ће бити организовано  у четвртак, 13. јуна 2019. године у 11 сати.

kapela savo

СПКД „Просвјета“ је, заједно са Српском православном црквеном општином Сарајево иницирала реконтрукцију и обнову овог значајног споменика културе, који је годинама био запуштен и у девастираном стању. Уз велико разумијевање надлежних из Владе КС, те уз помоћ донатора, понајприје Владе Кантона Сарајево и тадашњег премијера Елмедина Конаковића, обезбјеђена су средства за реконструкцију, те додатни неопходни грађевински материјал од стране г. Драгана Мочевића.

Капелу на старом православном гробљу на Кошеву је пројектовао чувени архитект и пилот – добровољац из Првог свјетског рата, Александар Дероко, који се као студент у Паризу дружио са Пицассом и Ле Цорбусиеом. На улазном порталу капеле исписана су имена Гаврила Принципа, Богдана Жерајића, Недељка Чабриновића, Данила Илића, Трифка Грабежа, Недељка Чубриловића, Михајла-Мишка Јовановића, Митра Керовића, Неђе Керовића, Јакова Миловића и Марка Перина.

kapela kapela

Истовремено, ова капела, позната и као Капела Видовданских хероја чува и сјећање на православно гробље старо неколико вијекова, које се некада налазило на мјесту данашњег Парламента БиХ, у насељу Доња Хисета. Приликом изградње капеле, дио надгробних споменика са тог гробља искориштен је управо за градњу ове капеле.

Овај величанствени споменик изграђен је 1939. године, а 80 година касније поносно желимо да ову капелу представимо у њеном пуном сјају, и тако вратимо још један културно-историјски споменик, и важан подсјетник на минуле догађаје грађанима не само Сарајева, него цијеле Босне и Херцеговине.

 

Књижевна Трибина:

Представљена књига Милана Трипковића: "У далеком свету обичних људи"

naslov

Дана 6.јуна 2019.г. у просторијама СПКД Просвјета Сарајево, представљена књига Милана Трипковића "У далеком свету обичних људи". Књигу представили Дејан Гарић, као модератор, Един Салчиновић као промотор и Елвис Љајић као књижевни критичар. Аутор Милан Трипковић је прочитао пасос из књиге који најбоље одсликава садржај књиге и по први пут се, веома успјешно, представио са својим дјелом пред сарајевском публиком. Издавач је "Чаробна књига" из Београда.

dejan dragana

Нешто од дјелу:

Роман Милана Трипковића У далеком свету обичних људи грађен је као омнибус, приповест на социјалној и културолошкој топографији Новог Сада. У њему се укрштају судбине становника града који су сви од реда жртве транзиције, али и најбољим дјелом живота везани за феномен Југославије, односно устаљени поредак и неузнемирени спокој који је она оличавала. Јунаци су депресивни усамљени сваки од њих развија зависност (од цигарета,секса или опијата колико и успомена и самозаваравања, али и исповједања у широком луку од комуникације са незнанцима до скрибоманије), а њихова лична, породична и колективна несрећа везује се за сјећање на бољу прошлост и идеализацију времена од прије распада Југославије. Наглашена, неријетко извјештачена добродушност представља покушај мимикрије и прикривања мана, недостатка социјализације, несналажења и компримираног бунта. Социјална бједа, морална осакаћеност, дисфункционалност, недостатак емпатије, ...

promo milan

Милан Трипковић одлично осликава социјалне типове новосадске културне сфере, од пензионисаних официра и људи чији је сав идентитет и животни кредо био заснован на радној и или војној униформи и испуњавању захтијева социјалистичког друштва па до младих деликвената склоних вршњачком насиљу, актера и објеката јавног срамоћења преко друштвених мрежа.
Емоционална дисфункционалност Трипковићевих јунака условљена је социоекономски и историјско–политички: они су сви напрсле љуштуре самозадовољства и зачаране љепотице које се нису пробудиле из социјалистичког сна о братству и јединству и општем благостању и једнаким шансама за све...
(Дио из есеја Владиславе Гордић Петковић Југославија у постјугословенској прози.)

 

Позивамо Вас на представљање књиге
Милан Трипковић:
“ У далеком свету обичних људи”

 

naslov

говоре:

Милан Трипковић
Един Салчиновић
Елвис Љајић
Дејан Гарић

Сарајево, четвртак, 06. 06. 2019. године у 19:00 сати, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије бр. 1

Аутор који нам долази у "госте", својим првим романом је ушао у свет који изгледа веома добро познаје. Књига је саткана од много прича међусобно испреплетаних у којима је психологија "обичног" човека изложена истовремено и подсмеху и сажаљењу. Хуморни песимизам којим роман обилује и весела новосадска депресивност на страницама ове књиге, плешу упоредо с новим временима, у којима се најмање сналазе они који су та времена зазивали.

"Пред нама је књига која не пати од дечјих болести, књига истовремено утемељена у стварности хиц ет нунц и драмски заиграна. Има у њој нечег од сатиричне оштрице ране Дубравке Угрешић пропуштене кроз филтер благе равничарске топлине. Крепи и греје, као кувано вино.“ – Мухарем Баздуљ

milan

Милан Трипковић је рођен 1977. у Београду. Завршио је, 2002. године, студије на Катедри за српску и компаративну књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. Један је од оснивача књижаре Булевар Боокс.

 

Одржана промоција књиге

Драгане Томашевић:
Женском руком босанском
(приче о сликама и сликаркама)

naslov

Промоција књиге Драгане Томашевић „Женском руком босанском“ (приче о сликама и сликаркама) одржана је у четвртак, 30. маја,2019.г. у просторијама СПКД „ Просвјета“. На тај дан 1904. године рођена је Рајка Мерћеп, кипарица и бх. умјетница која је остварила међународну каријеру, живећи и стварајући углавном у Паризу и Сарајеву. Рођена је у имућној и образованој породици у Билећи, која се након Првог свјетског рата сели у Сарајево

promocija dragana

О основама кипарства учила је од кипарице Иве Деспић и кипара Анте Матковића, те је 1927. године уписала Академију ликовних умјетности у Загребу. Након само два семестра одлази у Париз, гдје уписује Académie Colarossi, а послије и Académie de la Grande Chaumiere код чувеног скулптора Émile Antoine-Bourdellea. Куриозитет, повезница, да се тако ускладе датуми који би неки назвали случајност.

 

dejan maja

На промоцији су говорили Дејан Гарић као домаћин, Драгана Томашевић ауторица, Страјо Крсмановић - уредник књиге и проф. Марина Финци - промотор, а Маја Ачкар Златаревић изводи предивне композиције на клавиру и креира предивну атмосферу.

publika

Дејан Гарић наводи да је прије три године ово друштво у сарадњи с Умјетничком галеријом Босне и Херцеговине организирало изложбу „Женском руком: допринос женског српског сликарства и вајарства умјетности БиХ.“      Тим поводом објављен је и каталог с репродукцијама бх. босанскохерцеговачких ауторица. Изложба и каталог су изазвали велики интерес културне јавности и добили бројне похвале. Истовремено с похвалама јављали су се и приједлози да се каталог допуни биографијама умјетница које су својим дјелима исписивале почетке женске ликовне историје Босне и Херцеговине.

dejan publika

Тако су се у Просвјети одлучили објавити књигу као једну врсту допуне каталога и изложбе. Књигу под насловом „Женском руком босанском“ урадила је књижевница Драгана Томашевић, која се бави истраживањем женске културне хисторије Босне и Херцеговине и која каже:
Ова „женска сликарска читанка“ ће ширу културну јавност подсјетити да је Адела Бер прва школована сликарка, прва графичарка у БиХ и прва сликарка чији се комплетан сликарски опус везује за Босну; Лујза Кузмић-Мијић, школовала се заједно с Аделом Бехр, али није много урадила јер се веома рано одрекла сликарства и посветила породици; Ива Деспић прва босанскохерцеговачка вајарка; Мица Тодоровић прва жена у БиХ која је постала редовни члан Академије наука и умјетности БиХ; Рајка Мерчеп једина умјетница из БиХ која је између два рата остварила међународну каријеру; Милена Шотра прва херцеговачка сликарка; Нада Новаковић, између осталог урадила славни портрет народне хероине Лепе Радић, Нада Пивац, учествовала је у оснивању Академије ликовних умјетности у Широком бријегу.

Ови подаци истиче ауторица књиге Драгана Томашевић, нису пуке занимљивости, него важан дио културног памћења, темељи ликовне историје наше земље и важан допринос „женском питању“ на овим просторима.

dragana dragana

Осим тога, све ове биографије су толико занимљиве да сигурно заслужују да постану приче које ће заједно с репродукцијама ових 8 ликовних умјетница из БиХ причати приче о њима и, за жене тешком времену у којем су живјеле, радиле и заједно се бориле за неко боље женско сутра.

dragana

Драгана Томашевић-Карахасан је босанскохерцеговачка књижевница, књижевна критичарка и новинарка, рођена у Зеници 1958. године. Студирала је филозофију на Филозофском факултетутуу Сарајеву. Објављивала је критике и есеје у Ослобођењу, Дијалогу, загребачком Данасу и Републици, београдском Делу и новосадским Пољима. Објављује есеје и приче у новинама и часописима који излазе на њемачком, енглеском, француском и италијанском језику: Die Zeit, Frankfurter Rundschau, Der Standard, Welt der Frau, Literatur und Kritik, Freedom Review, Les cahiers de Prospero, Confluences, Alternative. Живи у Гразу и Сарајеву са супругом Џевадом Карахасаном.

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ:

Briefe nach Sarajevo, Droschl Verlag, Graz, 1995;
Das Leben ist stärker (Hrsg.), Welt der Frau/Veritas, Linz, 1996. – књига је продата у 6.000 примјерака и половина износа од продаје књиге уплаћена за помоћ женама у Босни (за пројекте помоћи силованим женама „Medica“ и „Viva žene“);
Лутка од риже/The rice doll, Sarajevo Publishing/Међународни центар за мир, Сарајево, 1999;
Сарајево гдје је некад било (књижевна биографија града), Feral/Split - Buybook/Sarajevo, 2005;
Frauen schreiben-Positionen aus Südosteuropa (Hrsg.), Leykam, Graz, 2006;
Славне жене, Профил, Загреб, 2008;
Избор текстова за књигу: „У потрази за Атлантидом/Auf der Suche nach Atlantis“ (Босна и Херцеговина 1888.-2008./Bosnien und Herzegowina 1888-2008), Connectum, Sarajevo, 2008;
Све бих земље за Сарај`во дала, Добра књига, Сарајево, 2010;
Бајрам иде ..., НУБ Сарајево, 2014;
Женском руком босанском (приче о сликама и сликаркама), Просвјета, Сарајево, 2019.

У ПРИПРЕМИ:

Божић бата..., Народна и универзитетска библиотека БиХ;
Приче о босанским женама

ПРИРЕДИЛА:

Лаура Папо Бохорета: Сефардска жена у Босни, Connectum, Sarajevo, 2005. (Један књижевни бисер);
Милена Мразовић: Босанске народне бајке, Добра књига, Сарајево,2009. (“Славна босанска списатељица”);
Џевад Карахасан: Сарајево-четири годишња доба, Connectum, Sarajevo, 2011. – библиотека Писци пишу град;
Adelina Paulina Irby, Georgina Muir Mackenzie: Путовања у словенске провинције Турске у Европи, Просвјета, Сарајево, 2014. (Мајка босанске сиротиње;
Зорка јањић: Украси живота, Просвјета, Сарајево,2016;
Милена Преиндлсбергер-Мразовић: Босанска источна жељезница, Просвјета, Сарајево, 2017. (Милена и земља препуна чари);
Јелица Беловић Бернарџиковска: Жена у времену, Просвјета, Сарајево, 2018. (Живот за филм и дјело за музеј).

Од 2014. године Предсједница Комисије за издавачку дјелатност и потпредсједница  СПКД „Просвјета“ Сарајево

 

 

Позивамо Вас на промоцију књиге

Драгане Томашевић:
Женском руком босанском
(приче о сликама и сликаркама)

наслов

Позивамо Вас на промоцију књигеДрагане Томашевић:
Женском руком босанском - (приче о сликама и сликаркама)

Промотори:
Дејан Гарић-уводна ријеч
Страјо Крсмановић - уредник
проф. Марина Финци-промотор
Драгана Томашевић-ауторица
Музички програмБосански potpourri
Маја Ачкар Златаревић изводи композиције:
Милене Мразовић Прајндлсбергер: Босанска мазурка
Наде Лудвиг Печар: Suita hexatonica (Успаванка и багатела)

Сарајево, четвртак, 30. 05. 2019. године у 19:00 сати, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије бр. 1

 

У издању СПКД “Просвјета” Сарајево
изашла је књига Драгане Томашевић:
ЖЕНСКОМ РУКОМ БОСАНСКОМ
Сарајево, 2019 г.

Приче о првим бх ликовним умјетницама

наслов

СПКД “Просвјета”
Уредник
Страјо Крсмановић
----------------------------------------------------------
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
75.071.1-055.2]:929(497.6)
TOMAŠEVIĆ, Dragana
Ženskom rukom bosanskom / Dragana Tomašević.
- Sarajevo : SPKD
Prosvjeta, 2019. - 123 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-9958-821-40-0
COBISS.BH-ID 27208198
----------------------------------------------------------
Књига је суфинансирана средствима Министарства културе и информисања Републике Србије
/ Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе и Фондације
за издаваштво Федералног министарства културе и спорта

Из књиге:

УМЈЕСТО ПРЕДГОВОРА

Мица Тодоровић: Један поглед на Босну и сликарство

Босна није врло ведра, али је занимљива земља. Са много контраста, старинским пјесмама „севдахом“, тешким традицијама, биједом и вјеровањем у судбину. Тврдоглаво
је сачувала конзервативност у начину живота и оригиналност пејзажа. Никад није у чему умјерена, а често и од скоро свих запостављена, природно је да није могла нормално да се развија. Сликарски различита, не банална, привлачила је да је сликају прво странци па онда ми. Сликана је нпр. чаршија, гдје из гуњева сарука извирују аустријска чиновничка лица, и гдје се Босна манифестује једино у гардероби. Тако су Босну доносили странци (мање-више етнографски). Од наших сликара радили су Швракић и Раде Боцарић, Јуркић, затим Мазалић, Тијешић, Карло Мијић, Роман Петровић, касније Сиго Сумерејер, Мица Тодоровић, Шотра, Лас и други. На концу најмлађи, према томе са највише рачунања на будућност: Озмо, Мујезиновић и Димитријевић. Увијек под тешким приликама, тачније неприликама, скоро сви. Изван Босне сликари Босанци (односно Херцеговци): Бијелић, Јефто Перић, Мујаџић, Ружичка, Хакман, Шеремет итд. Права умјетност треба да је одраз земље, живота, природе и прилика, - а, ето, Босна, и поред огромне сликарске разноликости, по ономе што је најбитније за њу, остала је сликарски скоро неискоришћена. Биједа се у Босни подноси као фаталност, сиротиња је скрушена, без протеста, кровови су црни и влажни, цесте блатњаве, а по њима се вуку мршаве мачке и замишљени људи. Тамна брда са врховима вјечито у маглама и облацима што се повлаче. Па киша и влага. То је Босна, - само једна. У сунцу за час се претвори у трепераву слику свјетла, сјаја и боја, чудног шаренила, нарочито у рано прољеће. Тамни кутеви нетрагом ишчезну, један пејсаж у коме ваздух титра од лакоће. Нануле, калдрма, ханумице у шареним димијама, чесме што стално теку, хармонике и пјесма, као да је пјевају давнашња времена, јер се у томе, бар споља, Босна много не мијења. Шуме огромне у мјесечини. Влажни, снијежни лик касне јесени са температуром која се невјероватно брзо мијења, и за 20 степени, и изглед природе преиначује готово до супротнога. Није чудо што се не могу очекивати људи који не би волили екстреме. То се свакако урезује и у лица, ријетко када досадна. Из њих провирује далека прошлост и хисторија укрштавања. Мислим да се не мора бити пророк, па очекивати интересантну будућност. Босна је земља гдје се измјењује „лондонска магла“ са интензивним плавилом оријента, стуштене шуме мрака и влаге са Короовском лакоћом прољећа, тупа,  равнодушна лица сиромаштва и индоленције са насмијаним шаренилом димија и јеменија (са и без Матис-а). Полако напредује, пуна могућности. Тепсије, лица, ваздух, све чека и даће свој израз. Јер није земља сликарске прошлости него будућности - дивља и питома у исти мах.

Жена данас, Београд, бр. 24
(аугуст-септембар), 1939, стр. 25.

 

Отворена ретроспективна изложба:

“Бранко Шотра 1906-1960"

otvorenje publika

Дана, четвртак 09. 05. 2019. отворена је ретроспективна изложба дјела босанскохерцеговачког умјетника Бранка Шотре у Умјетничкој галерији Босне и Херцеговине, а у склопу манифестације Дани Кантона Сарајево.

ljubicaraso

Аутор пројекта Изложбе: Бранко Шотра 1906-1960 у име СПКД Просвјете Сарајево је Љубица Жикић. На око 127 слика, икона и графика представљен је дио великог репертоара дјела босанскохерцеговачког умјетника Бранка Шотре.

draganastrajo

Изложба, коју је отворио директор Умјетничке галерије БиХ, г-дин Страјо Крсмановић, постављена је у циљу подсјећања на Шотрину величину и мјесто у бх. ликовној умјетности, али и као дуг према том умјетнику. Крсмановић је нагласио да је Шотра умјетник који је цијели живот осликаовао Босну, а посебно Херцеговину са чијег је камена и потекао (мјесто Козице код Стоца). Навео је да је вечерас отворена изложба прва ретроспектива након скоро 30. година.

strasni publika

Подсјетио је да се у власништву Умјетничке галерије налази већина дјела Бранка Шотре, једног од најрелевантнијих ликовних фигура БиХ уопште.

savo publika

Изложбу 'Бранко Шотра, 1906 - 1960'' организирала је Умјетничка галерија у сарадњи с СПКД "Просвјета", а предсједник Друштва Саво Влашки на отварању је подсјетио да се изложба отвара на значајан датум 9.мај Свјетски дан побједе над фашизмом у чијој је побједи учествовао активно и сам умјетник и који је у свом опусу забиљежио кроз своја дјела, са тематиком из Народноослободилачке борбе (НОБ) настале након Другог свјетског рата. Умјетник је у себи, као активан борац и командир који је истовремено обављао и политичке активности и задужења, носио безброј сјећања и снажних утисака из офанзива и борби с непријатељем, уопштено говорећи, из партизанског живота. Из тог разлога није случајно да је и Просвјета на свој начин дала допринос обиљежавању тог значајног датума.

dragana lena

Драгана Бркић-Ходак, аутор поставке изложбе и текста у каталогу изнијела је занимљиве податке о животу и дјелу Бранка Шотре, које посјетиоци могу наћи у каталогу. Изложба ће бити отворена до 24. маја, 2019.г. у Умјетничкој галерији БиХ.

dejan brane

Изложбу су материјално помогли Министарство културе и информисања Републике Србије и Фондација за сценске, ликовне и филмске умјетности, као и Федерално Министарство културе и спорта.

posjetioci lejla

Посјетиоци могу уживати у дјелима Бранка Шотре изложене у Умјетничкој галерији до 23. маја, 2019.г и купити каталог изложбе са репродукцијама по цијени од 30КМ. Каталог се може купити и у просторијама друштва СПКД Просвјета Сарајево у улици Симе Милутиновића бр.1 и након изложбе.

 

Одржана конференција за медије у поводу отварања ретроспективне изложбе бранка Шотре

У Умјетничкој галерији БиХ ће у четвртак, 9. маја, у 20 сати, као једна од ликовних манифестација уврштених у Дане Кантона Сарајево, бити отворена ретроспективна изложба Бранка Шотре.

dragana dejan

Прошло је 28 година од посљедње ретроспективне изложбе Бранка Шотре у Умјетничкој галерији БиХ коју је приредила кустосица УГБИХ хисторичарка умјетности Данка Дамјановић 1991. године.

"Умјетничка галерија БиХ у сарадњи са СПКД Просвјета Сарајево, која је носилац пројекта, има част и јединствену прилику да након скоро тридесет година приреди ретроспективу овог умјетника на којој ће бити изложено 127 радова, већином из фундуса УГБИХ којој је Бранко Шотра поклонио своје радове, уз посудбу одређених дјела из фундуса Хисторијског музеја БиХ и Музеја Сарајева", саопштено је из Умјетничке галерије БиХ. 

Ауторица пројекта из СПКД Просвјета Сарајево је Љубица Жикић. Ауторица текстова и селекције радова за каталог и изложбу, те ауторица ликовне поставке изложбе је Драгана Бркић-Ходак, виша кустосица УГБИХ и хисторичарка умјетности. 

dejan slike

Предсједник СПКД Просвјета Дејан Гарић на прес-конференцији је казао да је ово друшво и УГБиХ "његују дугогодишњу сарадњу и из године у годину приређују нове изложбе на којим враћају сјај старим умјетницима и представљају их у новом свјетлу". Подсјетио је да су Просвјета и УГБиХ до сада представили велики број заједничких пројеката и изложби попут "Прашких одраза", "Женском руком", изложби Ђоке Мазалића, наших класика и бројних других.

- Ове године дошла је на ред ретроспективна изложба Бранка Шотре, који је након скоро 30 година поново у Сарајево у поставци УГБиХ. Изузетно смо поносни што ћемо поново имати прилику да гледамо радове једног овако великог умјетника. Није случајно што ће изложба бити отворена 9. маја на Дан побједе над фашизмом. Тај датум има велику симболику јер је Шотра био активан учесник НОБ-е, велики антифашиста, који је управо ту борбу против фашизма осликао у бројним својим графикама и дјелима - казао је Гарић.

dragana slike

Виша кустосица УГБиХ и хисторичарка умјетности Драгана Бркић - Ходак казала је да овакве изложбе носе пуно мјесеци рада те да се нада да ће се видјети резултат.
- На изложби ћемо представити радове Бранка Шотре који потичу из нашег фундуса уз позајмицу из Хисторијског музеја БиХ, Музеја Сарајева. Бит ће представљен графички опус као и један мањи дио слика, са његовим радом у дуборезу. Шотра се, такођер, бавио сакралном умјетношћу, тако да имамо и двије иконе и велики број графика и цртежа. Шотра је био изузетно везан за свој родни крај, за Херцеговину. На његовим цртежима виде се да су му инспирација били народ и природа на којим доминирају портрети стараца, младих дјевојака, његов родни крај, крш, камен, спржене шуме, али и ведуте лијепих херцеговачких градова - Мостара, Почитеља, Требиња, родног Стоца - рекла је Бркић - Ходак.

katalog

Ову ретроспективну изложбу прати обиман каталог који броји укупно 304 стране, са 44 стране текста укључујући пријевод на енглески језик и више од 200 репродукција радова Бранка Шотре из већ поменутих музеја, као и Музеја Херцеговине у Требињу и Народног музеја у Београду. 

dejan slike

Изложба ће бити отворена за јавност до 23. маја.
Изложбу и штампање каталога су финансијски подржали Фондација за музичке, сценске и ликовне умјетности, Федерално министарство културе и спорта те Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

Позивамо Вас на oтварање ретроспективне изложбе

БРАНКА ШОТРЕ
(1906-1960)

plakat

Позивамо Вас на отварање ретроспективне изложбе Бранка Шотре (1906-1960), од 9-23.5.2019

Умјетничка галерија БиХ има част и јединствену прилику да у сарадњи са СПКД „Просвјета“ Сарајево приреди, након скоро тридесет година од посљедње, још једну велику изложбу ретроспективног карактера на којој су изложена дјела Бранка Шотре. Овај умјетник је у југословенској историји умјетности био заступљен првенствено као графичар, посебно са опусом који је настао током посљедњих петнаест година његовог  живота (1945-1960), тако да је његово сликарство недовољно афирмисано од стране струке. Још мање су познати његови радови у области дрворезбарства, иконописа и зидног сликарства.

Сликарски опус Бранка Шотре на овој изложби представљен је са десет слика, девет уља на платну и шперплочи  која се чувају у фундусу Умјетничке галерије БиХ, као и једно уље које се налази у власништву Музеја Сарајева. Но мало је слика уопште остало иза Шотре. У питању су слике са мотивима босанских херцеговачких села и градова, рурални и урбани пејзажи настали током тридесетих година када је умјетник  живио у Босни.

Изложени плитки рељефи на овој изложби потичу из фундуса Умјетничке галерије БиХ и Хисторијског музеја БиХ. Два рељефа из Умјетничке галерије БиХ су дуборезне иконе Св. Јована Крститеља и Св. Саве. Рељефи из Хисторијског музеја БиХ приказују сељаке у пољским радовима.

Цртежи и графике доминирају на овој  изложби и унутар њене поставке можемо пратити развојни ток или линију којом се графичка умјетност Бранка Шотре развијала. Ликовна критика сматра да је у графици узор Шотри био његов професор Љубомир Љуба Ивановић који је му је током студија предавао цртање по природи. Шотра се прије 1945. године мало бавио графиком.

Почетну групу поставке чине цртежи и графике са мотивима које умјетника повезују са родном Херцеговином и Стоцем, а то су стећци. Велику групу унутар изложених цртежа и графика чине градске ведуте старог Мостара, Требиња, Почитеља, Јајца и Стоца, са њиховим типичним начином традиционалне градње. Посебну групу чине графике и цртежи са приказима пољопривредних радова, које нам приближавају народне обичаје, обраду земље и живота села у Босни и Херцеговини.

Још једну засебну групу графике чине графике са тематиком из Народноослободилачке борбе (НОБ) настале након Другог свјетског рата. Умјетник је у себи, као активан борац и командир који је истовремено обављао и политичке активности и задужења, носио безброј сјећања и снажних утисака из офанзива и борби с непријатељем, уопштено говорећи, из партизанског живота. Временом ће полако људи нестати са графика, а остаће само величанствена природа коју умјетник памти.

Управо  ће наведена природа постати универзум за себе, бескрајно поље за истраживање и усавршавање једног умјетника какав је Шотра и то у области графике. Графика, односно технике дрвореза и линореза биле су медиј у којем је Шотра успио да дочара и прикаже сву раскошност и немилосрдност природе. Па и оно што је било препознатљиво оку као пањ, погорјела шума – њени страшни, језиви, усамљени спржени остаци, огољена без живота, или крш, камен, стијена – њени готово морфолошки приказани слојеви постају полако нешто непрепознатљиво, апстрактно, асоцијација. Графике посједују необичну атмосферу, као да садрже  још један додатни елемент, одређен звук, а тај звук је уствари непрекидна тишина. Нека од дјела Шотра је управо тако назвао.
                                                                                                  Драгана Бркић–Ходак

branko

Бранко Шотра (Козице код Стоца, БиХ, 1906 – Стоцкхолм, Шведска, 1960) завршио је Краљевску уметничку школу у Београду 1929. године. Службовао у Сарајеву 1930 – 37, Лозници 1937-38, Охриду 1938-40. и у Вршцу 1940-41. Прије рата два пута хапшен као комуниста (1933. и 1936). Бавио се сликарством, графиком, дуборезом, примијењеном умјетношћу и ликовном критиком. Био је начелинк Војног музеја у Београду и редовни професор и ректор Академије примењених уметности у Београду.

katalog

Каталог дјела- Бранко Шотра 1906-1960.

Издавач/ Publisher
Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ Сарајево
Serbian Educational and Cultural Society „Prosvjeta“ Sarajevo
За издавача/ For the publisher
Прим. др Саво Влашки/ Primarius Dr. Savo Vlaški
Дејан Гарић/ Dejan Garić
Селекција дјела за каталог и изложбу, текстови, ликовна поставка/ Art selection, texts, set-up
Драгана Бркић-Ходак/Dragana Brkić-Hodak
Аутор пројекта/ Project author
Љубица Жикић/Ljubica Žikić
Асистент пројекта/ Project assistance
Зоран Драшковић/ Zoran Drašković
Менаџер пројекта/Project manager
Ненад Мариловић/Nenad Marilović
Фотографије/Photographs
Лејла Вољевица-Радовић/Lejla Voljevica-Radović
Ана Ђиколи/Ana Đikoli
Вељко Илић/Veljko Ilić
Дизајн каталога и ДТП/ Design and DTP
Лејла Вољевица-Радовић/Lejla Voljevica- Radović
Лектура/ Proof Reader
Борјан Митровић/Borjan Mitrović
Превод/ Translation
Аида Ченгић/ Aida Čengić
Техничка поставка/ Tehnical set-up
Михрет Алибашић Мицко/ Mihret Alibašić Micko

Задовољство нам је позвати Вас на отварање ретроспективне изложбе у четвртак, 9. маја, у 20:00 сати у Умјетничкој галерији Босне и Херцеговине, Зелених беретки 8.
Ретроспективна изложба Бранка Шотре (1906-1960), 9-23.5.2019.

 

Позивамо Вас на пресс конференцију  поводом ретроспективне изложбе Бранка Шотре која ће бити одржана у сриједу 08.05.2019. у 11 сати у просторијама УГБиХ

.плакат


Прошло је 28 година од посљедње  ретроспективне изложбе Бранка Шотре у Умјетничкој галерији БиХ коју је приредила кустос УГБИХ историчар умјетности Данка Дамјановић 1991. године.

Умјетничка галерија БиХ у сарадњи са СПКД Просвјета Сарајево, која је носилац пројекта, има част и јединствену прилику да, након скоро тридесет година, приреди ретроспективу овог умјетника на којој ће бити изложено преко 100 радова, већином из фундуса УГБИХ којој је Бранко Шотра поклонио своје радове, уз посудбу одређених дјела из  фундуса Хисторијског музеја БиХ и Музеја Сарајева. Аутор пројекта испред СПКД Просвјета Сарајево је Љубица Жикић.

Аутор текстова и селекције радова за каталог и изложбу, те аутор ликовне поставке изложбе  је Драгана Бркић-Ходак, виши кустос УГБИХ, историчар умјетности. 
Ову ретроспективну изложбу прати обиман каталог који броји укупно 304 стране, са 44 стране текста  укључујући и превод на енглески језик и преко 200 репродукција радова Бранка Шотре из  већ поменутих музеја, као и Музеја Херцеговине у Требињу и Народног музеја у Београду.     

Изложба ће бити отворена у четвртак, 09.05.2019. у 20 х на Дан побједе  над  фашизмом, као једна  од ликовних манифестација уврштених у Дане Кантона Сарајево. Изложба ће бити отворена за јавност до 23.05.2019.

Изложбу и штампање каталога су финансијски подржали Фондација за музичке, сценске и ликовне умјетности , Федерално министарство културе  и спорта, те Министарство културе и информисања Републике Србије.

Изложба ће бити отворена сваким даном, осим недјеље, у термину 10:00-20:00 сати. Улаз је 5КМ. Улаз за ученике, студенте и пензионере је 2 КМ, док су организоване посјете ученика и студената са наставницима и професорима бесплатне. Цијена каталога је 30 КМ.


У нади да ћете се одазвати нашем позиву на пресс конференцију и попратити изложбу, дати јој значај у медјима који заслужује

 

Одржан концерт у поводу обиљежавања најзначајнијег хришћанског празника Васкрса

dejan nedeljko

Дана, сриједа, 24.04.2019.г. у Дому оружаних снага БиХ, а у организацији СПКД “Просвјета” Сарајево, пред препуном салом вокална скупина "Езерки" и оркестар "7/8" (седум осмини) су одржали концерт и на тај начин обиљежили један од најзначајниј хришћанских празника, празник Васкрс, празник духовног преображења и побједе живота над смрћу.

savo bruno

Званице и госте су поздравили предсједник Управног одбора Дејан Гарић и потпредсједник Скупштине Друштва Недељко Маслеша.

ezerki publika

Група Езерки су ријетки представници македонске музике изван Македоније а који на тако  сјајан начин представљају македонску културу, далеко изван граница Македоније. Извели су  програм састављен од познатих македонских народних пјесама као што су: Елено керко, Јовано Јованке, Македонско девојче и многе друге, те бравурозних ора ( народних кола ):  Комитско , Касапско и одушевили сарајевску публику својим наступом...

koncert ezerki

Саставом умјетнички руководе Дарка Краговић (збором Езерки) и Бруно Урлић (оркестром 7/8) који је припремио избор музике за наступ.

7/8 solo

На крају су званице могле уживати у васкршњем дружењу уз пригодан коктел који је приређен послије концерта.

zvanice zvanice

 

 

Одржана конференција за медије у поводу свечаног концерта, обиљежавања православног празника Васкрса!

Најављен Васкршњи концерт традиционалне етно-македонске музике у изведби истакнуте групе “Езерки” & 7/8 бит ће одржан у сриједу, 24. априла у Дому Оружаних снага БиХ у организацији Српског просвјетно-културног друштва “Просвјета” Сарајево и медијима.

најава дејан

Ријеч је о концерту који “Просвјета” приређује поводом једног од два најзначајнија православна празника, а ово је празник обнове живота, Васкрс.
Концерт су најавили г-дин Недељко Маслеша потпредсједник Друштва и г-дин Дејан Гарић предсједник Управног одбора.
Г-дин Недељко Маслеша је поздравио присутне госте из медија и захвалио им на досадашњем праћењу активности и рада Друштва. У кратким цртама је објаснио повод концерта и значај обиљежавња празника. Такође је позвао све оне који су у могућности да дођу на концерт и присуствују својеврсном музичком спектаклу, те својим доласком увеличају обиљежавање хришћанског празника Васкрса. Такође их је позвао и на пригодан коктел који је организован послије концерта у виду васкршњег дружења.

Г-дин Дејан Гарић је најавио програм који се састоји од популарних пјесама из македонског мелоса који ће гости извести у својој обради најпопуларнијих пјесма којие сви знамо. У поводу обиљежавања православног празника Васкрса наше Друштво сарајевској публици поклања наступ вокалноинструменталног састава “Езерки” & 7/8.

Вокални састав “Езерки” и инструментална група 7/8 имају посебан умјетнички израз, комбинирајући традиционалну македонску музику у својој препознатљивој изведби. Ово ће бити врхунски умјетнички догађај, јер ће се на сцени наћи преко 20 извођача.

камере nedeljko

Предсједник Управног одбора “Просвјете” Дејан Гарић је најавио завршетак радова реконструкције здања и представљање обновљене капеле Светог Арханђела познате и као капела Видовданских хероја на сарајевском гробљу св. Архангела Гаврила и Михајла у Сарајеву, те је коначно овај значајни културно-историјски споменик, пројекат чувеног архитекта Александра Дерока, поново у пуном сјају. Тачан датум и вријеме биће накнадно објављени.

Напомена: Улаз на концерт је слободан.

 

Конференција за медије

У уторак, 23.4., у 11 сати, у просторијама СПКД "Просвјета" Сарајево, ул. Симе Милутиновића Сарајлије 1, одржаће се конференција за медије поводом манифестација које "Просвјета" организује а посвећених највећем хришћанском празнику - Васкрсу. И ове године "Просвјета" организује концерт који поклања свим грађанима Сарајева, а који ће бити одржан у Дому оружаних снага БиХ, 24.4. у 19 сати, те ће на конференцији за медије бити представљен програм концерта, на коме ће наступити реномирана група "Езерки и 7/8", који ће у Сарајево донијети дах југа и македонске културе, музике и традиције. Ансамбл "Езерки" и оркестар "7/8" је наступао и сарађивао са реномираним музичким звијездама као што су Влатко Стефановски, Калиопи, Тоше Проески и бројни други...

Поред најаве концерта, јавности ће бити представљени и радови на реконструкцији и обнови капеле Светог Арханђела, познате и као капела Видовданских хероја на сарајевском гробљу св. Архангела Гаврила и Михајла у Сарајеву. Ова реконструкција почела је у јуну 2017. године, те је коначно овај значајни културно-историјски споменик, пројекат чувеног архитекта Александра Дерока, поново у пуном сјају.

Позивамо Вас на:
СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ У ПОВОДУ ОБИЉЕЖАВАЊА НАЈВЕЋЕГ ПРАВОСЛАВНОГ ПРАЗНИКА ВАСКРСА!

plakat_vk_2019

Позивамо Вас у сриједу 24.04.2019. у 19:00 сати у Дом оружаних снага у Сарајеву на концерт у поводу обиљежавања највећег хришћанског празника, празника обнове живота, Васкрса, а који ће извести вокална група "Езерки" & оркестар 7/8 (седум осмини).

Концерт је замишљен као цјеловечерњи програм у трајању од око 60 минута. У програму је заступљен етно македонски мелос у изведби вокалне скупине Езерки & инструменталног састава 7/8 (седум осмини) који су имали до сада бројне концерте са најзначајнијим музичарима и извођачима из региона и одушевили публику гдје год су били са традиционалном популарном македонском музиком коју сви познају.

Добро нам дошли!

Напомена:

Улаз на концерт ће бити слободан.

Свим нашим драгим члановима, сарадницима, пријатељима Друштва из земље и свијета као и свим људима добре воље који прослављају, желимо срећан Васкрс/Ускрс и сваку тјелесну и духовну обнову!
Да вас здравље и дух добро служе, да имате добру вољу, ведрину, смиреност, мудрост И живот испуњен љубављу према ближњем.
Нека Божији благослов буде на вама уз радосни Васкршњи усклик и традиционални поздрав

„ХРИСТОС ВOСКРEСЕ“
“ВOИСТИНУ ВOСКРEСЕ”

Обавијест

Поводом прославе великог православног празника, Васкрса, СПКД "Просвјета" Сарајево, неће радити дане на Велики Петак 26.04., понедељак 29.04. и уторак 30.04.2019.г као и за празнике 1. и 2. мај!

 

In memoriam

Теодор Романић (1926-2019)
Са тугом и болом обавјештавамо чланове и симпатизере да је наш дугогодишњи предсједник, носилац највећег признања Друштва, "Велике повеље Просвјете", академик Теодор Романић преминуо у 93. години.
Рођен 4.3.1926. у Бјеловару, дипломирао на Музичкој академији у Загребу, радио као диригент у Народном казалишту у Вараждину, а 1956. године долази у Сарајево, на мјесто диригента Опере Народног позоришта у Сарајеву. Од тада, па све до смрти живи и ради у Сарајеву, као диригент, професор те касније и декан Музичке академије, као и директор Опере и Филхармоније. Био је дугогодишњи предсједник Удружења музичких умјетника БиХ, те
предсједник Савеза музичких умјетника Југославије.
За свој рад одликован је са Орденом рада, Орденом заслуга за народ бивше Југославије, Орденом за
Заслуге у науци и умјетности Републике Аустрије. Носилац је Награде 6. април града Сарајева, Награде
27 јули Републике БиХ, Плакете Универзитета у Сарајеву и многих других јавних признања.
Иза академика Теодора Романића остао је велики број дјела и немјерљив допринос музичком, али и општем културном наслијеђу не само Сарајева и Босне и Херцеговине, већ и много ширег региона. У СПКД "Просвјета" уносио је енергију и дух на коме су му завидили и много млађи од њега, те је један од најзаслужнијих за покретање бројних активности, а међу њима и једне од најпрепознатљивијих - Божићног концерта Просвјете. И у позним годинама био је заинтересован за сва дешавања, и увијек спреман да да свој допринос. Његовим одласком остаје велика празнина у нашем Друштву, и сјећање на једног од великана који су нас задужили својим радом.

 

СПКД „Просвјета“ Сарајево позива Вас на

отварање ретроспективне изложбе

БРАНКА ШОТРЕ
(1906-1960)

poziv

Сарајево, четвртак, 09.мај, 2019.г. у 20 сати у Умјетничкој галерији БиХ, Зелених беретки 8.

branko

Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ Сарајево наставља континуирано истраживање и представљање српске ликовне баштине Босне и Херцеговине. Ове године представља изложбу дјела Бранка Шотре.

ikona

Подсјећамо да је Умјетничка галерија БиХ 1991. године приредила ретроспективу изложбе овог умјетника са пратећим каталогом, у којој се настојало упознати ликовну јавност, која је претежно познавала Шотрин графички опус, са његовим другим ликовним преокупацијама. До тада су били непознати, чак и у круговима ликовних стручњака, читави сегменти његовог рада – дјела из области примијењене умјетности, иконописа и зидног сликарства. Изложбу, каталог и редакцију документације урадила је истакнути стручњак кустос Данка Дамјановић, уз помоћ Радована Вујановића у области документације.

masline

Ова значајна ретроспектива свеобухватног стваралаштва Бранка Шотре десила се у освит распада Југославије, а потом и ратом захваћене земље и засигурно да јој ликовни критичари можда нису посветили дужну пажњу у расвјетљавању Шотриног цјелокупног опуса. Из тог разлога СПКД „Просвјета“ Сарајево овај пројекат реализује у сарадњи са УГ БиХ, у чијем ће галеријском простору бити постављена изложба, првенствено из њиховог богатог фундуса, али ће бити изложена и посуђена дјела из Музеја Сарајево и Хисторијског музеја БиХ.

most

selo_trebinje

У настојању да љубитељима ликовних умјетности омогућимо шири увид у стваралачки опус Бранка Шотре у каталог смо, поред репродукције дјела са изложбе, уврстили и дјела која се налазе у фундусу Музеја Херцеговине у Требињу и Народног музеја у Београду. Тако је каталог изложбе производ међуентитетске и регионалне сарадње.(Из предговора у каталогу)

katalog

Каталог дјела- Бранко Шотра 1906-1960.

Издавач/ Publisher
Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ Сарајево
Serbian Educational and Cultural Society „Prosvjeta“ Sarajevo
За издавача/ For the publisher
Прим. др Саво Влашки/ Primarius Dr. Savo Vlaški
Дејан Гарић/ Dejan Garić
Селекција дјела за каталог и изложбу, текстови, ликовна поставка/ Art selection, texts, set-up
Драгана Бркић-Ходак/Dragana Brkić-Hodak
Аутор пројекта/ Project author
Љубица Жикић/Ljubica Žikić
Асистент пројекта/ Project assistance
Зоран Драшковић/ Zoran Drašković
Менаџер пројекта/Project manager
Ненад Мариловић/Nenad Marilović
Фотографије/Photographs
Лејла Вољевица-Радовић/Lejla Voljevica-Radović
Ана Ђиколи/Ana Đikoli
Вељко Илић/Veljko Ilić
Дизајн каталога и ДТП/ Design and DTP
Лејла Вољевица-Радовић/Lejla Voljevica- Radović
Лектура/ Proof Reader
Борјан Митровић/Borjan Mitrović
Превод/ Translation
Аида Ченгић/ Aida Čengić
Техничка поставка/ Tehnical set-up
Михрет Алибашић Мицко/ Mihret Alibašić Micko
Штампа/ Printing
Добра књига д.о.о/ Dobra knjiga d.o.o
Тираж/ Circulation
500
Година издања/ Year of publishing
Сарајево, 2019./ Sarajevo 2019

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
75 Šotra B.(083.824)
069.02:75]:061.4(497.6)(083.824)
ŠOTRA, Branko
Branko Šotra : 1906-1960 / [Branko Šotra ; selekcija djela za katalog i izložbu, tekstovi, likovna postavka, art selection, texts,set-up Dragana Brkić-Hodak ; autor projekta, project author Ljubica Žikić ; fotografije, photographs Lejla Voljevica-Radović, Ana Đikoli, Veljko Ilić ; prevod, translation Aida Čengić]. - Sarajevo : SPKD Prosvjeta, 2019. - 304 str. : ilustr. ; 25 cm
Ćir. i lat. - Tekst uporedo na srp. i engl. jeziku
ISBN 978-9958-821-39-4
COBISS.BH-ID 26948358

Каталог можете купити у просторијама СПКД "Просвјета" Сарајево ул. Симе Милтутиновића Сарајлије бр.1 по цијени од 30 КМ или у просторијама УГБиХ.

 

Одржан концерт ученика из класе проф Невене Ћеклић

У сриједу 13.3. 2019. године у 14х одржан је клавирски матине у организацији Клуба жена "Мис Ирби" СПКД Просвјета Сарајево.
Матине је одржан у концертној дворани Бошњачког института-фондација Адила Зулфикарапашића.

milica nevena

Наступили су ученици и студенти из класе проф. Невене Ћеклић:близанци Андреј и Никола Благовчанин, Обрад Газдић, Амила Фушко, Никола Симовић и Никола Радић
У акустичној дворани Бошњачког института Адил Зулфикарпашић, у разноврсном репертоару бисера класичне музике и српских аутора, изводјачи су маестрално пребирали по клавирским диркама технички увјежбано остављали су све присутне без даха. 

. nevena publika

Шуберт Лист „Аве Мариа“
у изведби проф Невене Ћеклић

andrej

Џ. Ф. Хендл „Пасакаља“ из Свите у г-молу
У изведби Андреја Благовчанина

nikola

Е. Григ „Етида бр. 5 фис-мол оп. 83“ Омаж Шопену
У изведби Николе Благовчанина

obrad

Ф. Шопен Полонеза г-мол оп. постхоме
У изведби Обрада Газдића

amila

В. Мокрањац „Етида бр.2 е-мол“
Ф. Шопен „Полонеза“ бр.15 б-мол оп. постхоме
Полонеза гис-мол оп.постхоме
Џ. Гершвин „Прелудијум бр.2“
У изведби Амиле Фушко

nikola

Л. ван Бетовен 32 Варијације ц-мол
Станковић „Што се боре мисли моје“
У изведби Николе Симовића

nikola

Ф. Шопен „Балада Ас-дур бр. 3 оп. 47
Ф. Лист „Ла цамапанелла“
М. Тајчевић „Три Балканске игре“
У изведби Николе Радића

publika nevena

Проф. Невена Ћеклић, посвећена музици и педагогији пренијела је клавирско умијеће и довела до савршенства свирање својих талентованих ученика. То је било бајковито рано поподне испуњено клавирским композицијама Шуберта, Листа, Шопена Лудвига ван Бетовена, Владислава Мокрањца, Милана Тајчевића и Џорџа Гершвина.
Професорицино умјетничко водјење пружило је безброј детаља из живота горе поменутих аутора.
СПКД Просвјета и "Мис Ирби" честита 20.годишњицу умјетничког рада проф. Невени Ћеклић и жели да се наша дугогодишња сарадња настави и даље. 

 

. Одржана промоција књиге збирка пјесама у Коњицу: Алекса Шантић "Остајте овдје"

izdanja publika

У организацији Народнога универзитета Коњиц у Босанској соби,  у понедјељак  13.3.2019.г. је промовисана књига изабраних пјесама Алексе Шантића "Остајте овдје" у издању Српског просвјетног културног друштва (СПКД) "Просвјета" Сарајево. О књизи, која је објављена 2018. године у поводу 150 година од Шантићевог рођења, говорили су уредница Драгана Томашевић, приређивач књиге проф. др. Дијана Хаџизукић и промоторица доц. др. Ирма Марић. Двадесет и седмог маја 2018. године навршило се сто и педесет година од рођења мостарског, босанскохерцеговачког, српског и јужнославенског пјесника Шантића те је такав јубилеј сам  по себи довољан за објављивање Шантићеве књиге изабраних пјесама, али и за својеврсни осврт  на рецепцију његове поезије кроз протекла десетљећа

promotori publika

Истакнуто је како избор пјесама Алексе Шантића "Остајте овдје" није само још један у низу избора вођен приређивачевим  укусом  и његовим књижевно-естетским критеријима него збир пјесама које су се појављивале у изборима различитих приређивача, у различитим временским и идеолошким контекстима. У том смислу је одабрано дванаест  књига изабраних пјесама Алексе Шантића, као и осам  антологија различитог  типа, а које су објављене у другој половини двадесетог и почетком двадесет и првог стољећа. Књиге ‘Изабрана дјела И и ИИ’ које је уредио Бранко Милановић послужиле су као текстуални коректив и све пјесме су штампане  према овом  издању

publika promotori

Промотори су оцијенили како су различита књижевно-критичка читања, као и различити избори Шантићеве поезије у раздобљу од 1948. до 2008. године довели до различитог односа како према  идеолошким и поетичким  критеријима кроз десетљећа, тако и према географском  простору у којем су збирке штампане. Тако, на примјер, у раздобљу  након Другог свјетског  рата у изборима доминира родољубна  и социјална лирика, док су у новије вријеме много присутније Шантићеве љубавне и аутопоетичке пјесме. Такођер, када је у питању књижевна критика, однос је другачији у Србији гдје је Шантић био тек периферни пјесник много снажније књижевне  матице, док је у Босни и Херцеговини Шантић смјештен  у сам центар поетских кретања.

publika dragana

Но сви се слажу да је Шантић  значајан пјесник великог опуса, са више од 600 пјесама, те је његов опус омогућио и различите изборе, и различита читања, па чак и потпуно различите ставове о томе које су његове пјесме антологијске.

 

Срећан 8. март

8_mart

Клуб жена Мис Ирби, позивамо Вас на:

Клавирски матине

klavir

Учествују: Студенти клавира из класе проф. Невене Ћеклић, пијанистице, Музичка академија Источно Сарајево

nevena

Програм:
Бисери класичне музике, 
-српски аутори-

Сриједа, 13.3. 2019. година у 14 часова Бошњачки институт, Мула Мустафе Башескије 21

 

Позивамо Вас на промоцију књиге:

Алекса Шантић

Остајте овдје

aleksa

Позивамо Вас на промоцију књиге, Алекса Шантић „Остајте овдје“, збирке одабране поезије, коју је приредила проф.др. Дијана Хаџизукић. Уредница књиге Драгана Томашевић.

Промотори: Драгана Томашевић,
проф.др. Дијана Хаџизукић

Коњиц, петак, 11. март 2019. године у 19:00 сати, у просторијама Дом културе.

 

 

Одржана промоција броја 73-74 часописа за књижевност, културу и друштвена питања „Босанска вила“

naslovna

У четвртак 31.1.2019. у 18х, у просторијама СПКД „Просвјета“, одржана је промоција броја 73-74 часописа за књижевност, културу и друштвена питања „Босанска вила“.

dejan publika

У име издавача публику је поздравио Дејан Гарић, предсједник УО СПКД „Просвјета“. Главни и одговорни уредник часописа, Никола Поповић, те чланови редакције Радославка Сударушић и Борјан Митровић, подсјетили су на значај часописа „Босанска вила“ у историји Босне и Херцеговине, те указали на отвореност часописа ка ширем културном простору. Представљени су прилози аутора из БиХ и земаља региона, преводи са страних језика, те ликовни прилози у двоброју.

publika ivana

У бројној публици су поред чланова  „Просвјете“ били представници умјетничке и академске заједнице, уважени гости из амбасада Србије и Италије, као и представници медија.

nikola publika

Уредништво изражава захвалност издавачу на издавању часописа и организовању промоције те свима који су својим присуством допринијели успјеху промоције.

tanja ambasador

redakcija publika

Никола Поповић
Главни и одговорни уредник „Босанске виле“

 

 

Позивамо Вас на промоцију часописа Босанска вила бр. 73-74

pozivnica

bosanska

Поштовани чланови Просвјете, драги пријатељи, 
Са радошћу Вас обавјештавам да је објављен број Босанске виле 73-74, који сам са својом редакцијом приредио као главни и одговорни уредник. Промоција броја је у уторак, 31.01.2019.г. у 18 сати у просторијама Просвјете. ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр.1
Срдачан поздрав и добро нам дошли, 

Никола Поповић

uvodnik

sadrzaj

 

Са искреним жељама да ове свете дане проведете у миру и свакој радости, срдачно Вас поздрављамо древним поздравом Празника:

"МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ!

ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!"

Поводом прославе Божића СПКД "Просвјета" Сарајево, неће радити понедељак и уторак 07.01.-08.01.2019.године.

Свим вјерницима и људима добре воље честитамо Божић и Нову годину!

"Слава на висини Богу, и на земљи мир међу људима добре воље! (Лк 2, 14)"

 

Одржан IX Божићни концерт

bina

Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета" из Сарајева одржало је у суботу 5. јануара 2019.г. у Народном позоришту у Сарајеву  IX Божићни концерт.

zvanice vigemark

Предсједник СПКД "Просвјета" Саво Влашки захвалио је свим донаторима и пријатељима друштва који су помогли у одржавању Божићног концерта, посебно истакавши Народно позориште у Сарајеву које сваке године бесплатно уступи салу за одржавање концерта. Зхвалио се и бројним присутним званицама које су својим присуством увеличале ову манифестацију.  На крају је упутио честитку свим православним вјерницима, који славе Божић древним поздравом “Мир Божији - Христос се роди” , а свима осталим зажелио сретну и успјешну Нову годину.

publika savo

Предсједник Управног одбора Друштва и умјетнички креатор концерта Дејан Гарић поручио је да Божић у свима треба да пробуди самислост и љубав према људима и да је овај празник прилика за опрост и помирење. Уједно је то и празник који слави живот,  празник рађања новог живота, празник деце и детињства, празник родитељства очинства и материнства.

dejan lola

Овогодишњи концерт, који се одржава девети пут, отворио је Камерни мјешовити хор "Лола" из Сарајева, са класичним репертоаром духовних божићних композиција.

Сарајевској публици се први пут представио музички састав "Катера" из Источног Сарајева, који изводи духовну и традиционалну музику.

plava_grobkatera

Централни дио манифестације посвећен је 100 година од завршетка Првог свјетског рата, чиме је "Просвјета" жељела да на музички и умјетнички начин ода почаст завршетку Великог рата и доласка мира у свијет, Европу, али и на просторе БиХ.

kateratrio

Састав "Катера" извео је "Плаву гробницу" и "Креће се лађа француска", духовне пјесме "Звијезда се засја" владике Николаја Велимировића и "Везак је везла дјева Марија", те ауторске композиције попут пјесме "Савка Чемеџинка" који је одушевио публику.

На концерту је наступио и састав "Трио Еудиатес", који је већ претходних година учествовао на Божићном концерту "Просвјете" и који се показао у пуном сјају.

foaje savo

dejan_jelena finci

svestenici labud

stefan dejan

raso savo

Послије концерта је уприличено дружење уз пригодан коктел за све присутне званице.

 

Божићни пријем СДП Стари Град у просторијама СПКД Просвјета

У просторијама СПКД Просвјета у Сарајеву, у четвртак 3. Јануара 2019., у организацији СДП-а Стари Град, одржано пригодно дружење поводом предстојећег  православног Божића.

bozic prijem

Ова скромна закуска приређена је за припаднике православне вјероисповијести, али  и све добронамјерне грађане који Босну и Херцеговину доживљавају у свом пуном богатству њених различитости.

gosti zabava

Скупу се одазвало мноштво чланова Социјалдемократске партије, као и представника удружења и организација које дјелују у Сарајеву а окупљају припаднике  православне вјероисповијести и сарајевске Србе опћенито.

posluzenje kraj

На скупу је наглашено да Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине као своја основна начела заговара слободу, равноправност и једнакост свих грађана Босне и Херцеговине. Свој мултиетнички карактер ова партија, између осталог, потврђује и вишенационалним саставом свог чланства, поштивањем религијских опредјељења и слободом обиљежавања вјерских празника.
Угодно дружење трајало је неколико сати, те је жеља и намјера да се у наредним годинама овај божићни пријем установи као традиција.

 

Одржана Пресс конференција

поводом:

IX СВЕЧАНОГ БОЖИЋНОГ КОНЦЕРТА!

 

bozicni_koncert

У четвртак 03. јануара 2019. године у просторијама Друштва (ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр.1), са почетком у 11,00 сати одржана је ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЈА у поводу IX СВЕЧАНОГ БОЖИЋНОГ КОНЦЕРТА који ће се одржату у суботу, 5. јануара 2019. године у Народном позоришту Сарајево са почетком у 20,00 сати. Овим концертом се обиљежава један од најрадоснијих празника Божић, хришћански празник којим се слави рођење Исуса Христа. То је празник рођења новог живота, дјеце и родитељства и као такав обиљежава се најљепшим вјерским обичајима.

press press

На пресс конференцији пред бројним медијима, познатим ТВ и новинарским кућама, у име СПКД „Просвјета“ Сарајево били су присутни:

Прим.др. Саво Влашки, предсједник СПКД „Просвјета“ Сарајево, Дејан Гарић, умјетнички креатор Божићног програма и Видак Вујадиновић, водитељ Музичког састава „Катера“.

Најављен је и Програм концерта:

program_bk_19

Карте се још увијек могу купити на благајни Народног позоришта. Добро нам дошли!

 

Најава IX БОЖИЋНОГ КОНЦЕРТА 

05.01.2019.г у Народном позоришту!

pozivnica

Поштовани чланови, сарадници и пријатељи Друштва, 

Позивамо Вас са радошћу да присуствујете концерту посвећеном прослави Божића у организацији СПКД Просвјета Сарајево који се одржава у Народном позоришту Сарајево. Улазнице купите на благајни Народног позоришта, Цијена улазнице 10КМ.

Радно вријеме благајне Народног позоришта:

09-11:30 и 15:30-19:30 сати

Резервације путем телефона 033 221 682.

Добро нам дошли!

 

СРЕЋАН БОЖИЋ И НОВУ ГОДИНУ ЖЕЛИ ВАМ СПКД "ПРОСВЈЕТА" САРАЈЕВО!

cestitka

 

ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЈА

У ПОВОДУ ОДРЖАВАЊА IX БОЖИЋНОГ КОНЦЕРТА

У четвртак, 03. јануара 2019. године у просторијама Друштва (ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр.1), са почетком у 11,00 сати одржаће се Пресс конференција.

На пресс конференцији биће присутни:

Прим.др. Саво Влашки, предсједник Друштва;
Дејан Гарић, предсједник Управног одбора Друштва и умјетнички креатор концерта;
Јосип Катавић, диригент Мјешовитог камерног хора „Лола“;
Видак Вујадиновић, водитељ Музичког састава „Катера“.

Молимо Вас да ову информацију објавите и пошаљете Вашег новинара, фоторепортера, ТВ или радио екипу, који ће добити све релевантне податке о организацији и умјетничком програму IX Божићног концерта који ће се одржати у у суботу, 5. јануара 2019. године у Народном позоришту Сарајево са почетком у 20,00 сати.

Радујемо се новој, успјешној,сарадњи са медијима! Добро нам дошли!.

ПРЕСС СЛУЖБА

 

Клуб жена "Мис Ирби"
Обиљежено
Наших 15 година рада


Клуб жена "Мис Ирби "обиљежио је 15 година од свог оснивања, у четвртак, 20. 12. 2018. године.

tanja milica

Оснивачице Клуба су:
Татјана Жарковић-Тафро, Милица Кајевић, Љубица  Жикић, Зорица Вујисић, Весна Цакељић, Мира Скерт, Душка Боснић. Беба Махић, Мирјана Милковић-Поповић и Новка Агић, 
Клуб жена "Мис Ирби" дјелује у  оквиру СПКД "Просвјете" Сарајево. Званично је почео са радом 7. 10. 2003. године.

beba andrej

Милица Кајевић је изабрана за предсједницу Клуба која ту функцију обавља и данас.
Јубиларно вече је протекло у пријатној и свечаној атмосфери.

Тања Жарковић-Тафро је модерирала те вечери. У једном надахнутом, језгровитом историјском времеплову прошла је кроз живот, мисију, посвећеност, упоран труд, хуманост,  смрт и сахрану "племените госпође" Аделине Паулине Ирби и објаснила зашто су оснивачице одлучиле да се Клуб назове баш њеним именом.

mama_andrej dusko

Просвјета је и издавач три, први пут код нас преведена поглавља књиге Аделине Паулине Ирби и Георгине Мјур Мекензи "Путовања у словенске провинције Турске у Европи" Милица Кајевић, преводитељица за књигу са енглеског језика, а Драгана Томашевић  уредница.
Милица Кајевић је навела имена предавачица/ча из различитих професија или хобија које су  кроз изложбе, поезију, глуму, медицину, хомеопатију, теологију или неку другу занимљиву тему учествовале на јавним манифестацијама у организацији нашег Клуба.

merita publika

Споменута је и сарадња са националним друштвима, невладиним организацијама, музичким школама и музичким академијама из Сарајева, Источног Сарајева и Пала.
Све јавне манифестације су попраћене музичким нумерама.
Кроз слику и документе на три добро осмишљена паноа показали смо рад нашег Клуба за ових 15 година.

tanja savo

У музичком дијелу учествовали су:
Андреј Градина,  наш некадашњи стипендиста   и  Мерима Хубијер, су на гитари и флаути одсвирали двије композиције, а Мерита Бавчић, соло глас и Хектор Морић, гитара, извели су француску, кубанску и двије босанске народне пјесме и одушевили све присутне.
Пожељели смо свим болесним чланицама  нашег Клуба, као и свим члановима Просвјете брз и успјешан опоравак.
Уз укусне делиције и ћаскање посјетиоци су се дружили и отишли, надамо се задовољни.

 

У организацији Клуб жена "Мис Ирби"

Позивамо Вас на обиљежавање:

Наших 15 година рада

Уз изложбу, поезију и музику.

Водитељи програма: Милица Кајевић и Тања Жарковић Тафро

Учествују у музичком дјелу програма: Андреј Градина, Мерима Хубијер, Мерита Бавчић и Хектор Морић

Сарајево, четвртак, 20.12.2018.г, у 18 сати, у просторијама Друштва, ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр1.

Клуб жена „Мис Ирби“ поводом Јубилеја 15 година рада.

Клуб жена „Мис Ирби“ бави се женским питањима и актуелним збивањима на пољу културе и умјетности, обиљежавањем значајних датума везаних за рад Клуба, као што је обиљежавање празника 8.марта, Међународног дана жена.

Активистице се у раду сусрећу са другим клубовима и удружењима, највише са активним младим људима који заиста вјерују у могућност промјене и радо проводе своје вријеме радећи ствари које воле, пјевају, свирају, рецитују, стварају, не само у школи него и на бројним наступима. Клуб жена је урадио много да на бројна дешавања у учествују управо такви млади људи, умјетници. Јако је инспиративно свакодневно бити окружен толиким бројем свјесних и мотивисаних младих људи који константно раде на побољшању самог себе као и тај подстрек да једног дана буду и одговорни појединци. Тренутно има око двадесетак чланица Клуба, преданих волонтерки а велики број их је за овај дуги период прошао кроз Клуб. Наравно, ријеч је о једном одређеном броју чланова Друштва, јер увијек постоји и велики број оних који су и даље пасивни и неинспирисани. Допријети до њих је и највећи циљ кроз рад, наступима и организацијом у раду Клуба показати им да заиста постоји нешто у шта могу вјеровати и чему се могу надати чак и у нашој држави. Но, кроз стрпљивост и истрајност показујемо како је промјена могућа, те да им вратимо давно изгубљено повјерење. Зато је обиљежавање овог Јубилеја 15 година рада битна да се сви подсјетимо кроз вријеме и обновимо сјећање на све оне који су допринијели да овај Клуб данас буде оно што јесте. Позивамо Вас да својим присуством увеличате нашу манифестацију.

Miss Adeline Paulina Irby

mis_irbi

„Кад сам дошла у Босну, упознала сам један диван и доброћудан народ, чија је биједа у мени пробудила осјећаје суосјећања те сам им стога одлучила посветити свој цијели живот како бих лијечила њихове патње и умањила биједу“. Miss Adeline Paulina Irby

Из пера Петра Мирковића, личног пратиоца Miss Adeline Paulina Irby: Четрдесет и пет година навршило се 2. (15.) септембра 1911. како је у највећој скромности у затишју радила неуморно на просвјетном и хуманом поЉу, међу српским народом у Босни и Херцеговини та племенита анђеоска душа, обавита сунчаним сјајем у горњи наслов, а можда многи Србин и Српкиња нијесу ни чули то блажено име и безиме (презиме), које је од ране младости своје неуморно радило у винограду среће Арбинове. Добротворства као карактеролошка одредница српског човјека је, у различитим историјским фазама, имало свој посебан образац, манифестиран и у оквиру религијских догми , посебно везаних за личност Растка Немањића, послије Светога Саве, преко епске народне поезије до непосредног историјског облика милосрђа. У временском смислу, они слиједе једни за другима, док, у смисаоном погледу, они се крећу од чистих божанских замисли и литерарних фикција, преко колективне жудње за спасењем, до непосредних манифестација непосредног спасења. То су могући обрасци или екстракт српске историје који се може извести из тока збивања који је српски народ проживЉавао у различитим фазама своје опстојности. А дјелатност Мис Ирби међу Србима у једном од најстравичнијих периода страдања њиховог, мора се апострофирати као чудесно стабло које је израсло на бићу српских патњи и не смије се ни на који начин помаћи устрану, чак, милосрдно Дјело Мис Ирби би морало бити свјетиоником пред којим би, за вјечна времена, морало горјети кандило!

 

ПРОМОЦИЈА ЛИСТА

БОСАНСКА ВИЛА Бр. 73-74

Поштовани чланови и пријатељи СПКД "Просвјета" Сарајево, обавјештавамо Вас да се промоција броја 73-74 часописа „Босанска Вила“, која је била заказана за 13.11.2018. одгађа. О новом термину промоције бићете благовремено обавјештени.

 

БОСАНСКА ВИЛА Бр. 73-74

bosanska

Поштовани чланови Просвјете, драги пријатељи, 
Са радошћу Вас обавјештавам да је објављен број Босанске виле 73-74, који сам са својом редакцијом приредио као главни и одговорни уредник. Промоција броја је у уторак, 13.11.2018.г. у просторијама Просвјете. ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр.1
Срдачан поздрав и добро нам дошли, 

Никола Поповић

uvodnik

sadrzaj

 

Свим нашим пријатељима и сарадницима исламске вјероисповјести који прослављају празник од срца честитамо Бајрам и да празничне дане проведу са својим најдражим у здрављу,  миру, благостању, радости, љубави и духу светости.

 

 

Данас, на Видовдан, подсјећање на судбоносни догађај и одавање почасти Гаврилу Принципу и свим херојима "Младе Босне"

kapela

opelo svestenik

У четвртак, 28.06.2018. године, руководство Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Сарајево, представници Амбасаде Републике Србије у БиХ, представници Српске православне цркве - Црквене општине Сарајево, Хуманитарног удружења „Добротвор“ , Кола српских сестара „Света великомученица Текла Сарајево“, као и чланови Друштва су у 11:00 сати положили вијенац на Спомен капелу припадника Младе Босне на гробљу „Свети Арханђели Георгије и Гаврило“ гдје су сахрањени Гаврило Принцип и остали Видовдански мученици и тиме одали почаст свим учесницима Сарајевског атентата, на годишњицу овог судбоносног догађаја.

svestenici svi

СПКД Просвјета и овим путем жели подсјетити на важност памћења историјских догађаја, како мјеста сјећања у будућности не би постала мјеста заборава

 

Одржана промоција књиге у Мостару:

Алекса Шантић

Остајте овдје

aleksa

Дана, 21.јуна, 2018. четвртак, представљена је књига, збирка одабране поезије: Алекса Шантић "Остајте овдје". Збирку приредила Дијана Хаџизукић, а уредница ове књиге је Драгана Томашевић у издању СПКД “Просвјета”.

kuca smokve

У поводу 150 рођендана великог пјесника Алексе Шантића међу бројним активностима током маја и јуна у Мостару, вечерас је у Чоровића кући гдје је пјесник радио и стварао уприличена промоција његове књиге "Остајте овдје".

Промоција књиге великог пјесника одржана је у организацији СПКД Просвјета Мостар и СПКД Просвјета Сарајево као својеврсни поклон пјеснику, али и као подсјетник на његово стваралаштво.
Уредница књиге и предсједница Издавачке комисије у СПКД Просвјета Сарајево Драгана Томашевић истиче да је ова књига поклон за рођендан Алекси Шантићу.

"Знамо сви да је 27. маја 150 рођендан, а ја сам мислила да се сви аутори чак и на ономе свијету радују и да осјете кад им изађе књига. Тако сам вјеровала да је ово најљепши поклон пјеснику за његов 150. рођендан, а нама прилика да се присјетимо његове поезије која срећом није заборављена, која живи још увијек и пјева се често као анонимна, као народна пјесма што мислим да је највећи комплимент једном пјеснику“, навела је Томашевић.

knjige publika

Дијана Хаџизукић која је књигу приредила истиче како је планирано направити избор Шантићевих пјесама, а пошто је ове године значајан рођендан она је хтјела да то не буде тек још један у низу избора пјесама, него је направљен пресјек рецепције Шантићевих пјесама, тумачење и преглед различитих избора који су урађени за све ово вријеме.

"Узела сам збирке од 1948. године до 2008. и погледала шта се све то бирало из огромног Шантићевог опуса с око 700 пјесама. Примијетила сам да су различити људи учитавали у његову поезију своје вријеме и своје ставове. Тако примјерице након Другог свјетског рата доминира родољубна поезија, љубавна пјесма је тек понека и при крају књиге. 2000-година посебице у збиркама које су обављене у Сарајеву и Мостару доминира љубавна и пејзажна поезија, а родољубивих пјесама је тек по неколико на крају књиге. Тако да сам ја направила избор свих тих избора, тако да су ово на својеврстан начин сабрана и изабрана дјела која показују шта се то све објављивало и на који начин се Шантић читао кроз ових неколико 80 година“, појаснила је Хаџизукић.

goran harmonika

Генерални секретар СПКД ”Просвјета” Мостар Горан Косанић истиче како је промоција књиге Алексе Шантића у Мостару само дио активности којим се обиљежава 150 рођендан великог пјесника.

"Желимо и овим путем да се сјетимо великог Алексе Шантића, да му и овим путем посветио дио сјећања јер тај човјек је заслужио дефинитивно и књигом и причом и лијепом поезијом и музиком коју му вечерас поклањамо да га се присјетимо“, казао је Косанић.

pesma dragana

О Шантићу су с великим надахнућем говорили Лејла Жујо-Марић и Ирма Марић, а промоцију књиге глазбеним програмом обогатио је Мустафа Шантић, а стихове су интерпретирали Милица Михић и Сејо Ђулић.

Књижевној вечери у Ћоровића кући гдје је Алекса Шантић живио и стварао велика дјела назочили су бројни грађани и гости из јавног живота из града на Неретви и оживјели сјећања на културно насљеђе које је Шантић оставио родном граду, али и читавој регији.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ!

У уторак 19. 06. 2018. године с почетком у 18.00 сати – заказана је
XVI - ИЗВЈЕШТАЈНА СКУПШТИНА

Скупштина ће се одржати у просторијама Друштва, у улици Симе Милутиновића Сарајлије бр.1.
Молимо све чланове да обавезно присуствују сједници, хвала!

poziv

 

 

Одржана промоција књиге:

Алекса Шантић

Остајте овдје

aleksa

Дана, 17.маја, 2018. четвртак, представљена је књига, збирка одабране поезије: Алекса Шантић "Остајте овдје", а у поводу обиљежавања 150. рођендана пјесника Алексе Шантића. Збирку приредила Дијана Хаџизукић, а уредница ове књиге је Драгана Томашевић у издању СПКД “Просвјета”.

dragana dunovic

Промоција књиге одржана је пред великим бројем љубитеља овог пјесника у просторијама Друштва. Поред бројних истакнутих личности био је присутан и потпредсједник Федерације БиХ Милан Дуновић са супругом.

dragan lejla

Уводну ријеч је одржао Дејан Гарић, као домаћин представио госте који су креирали предивну атмосферу. Стихове из збирке, рецитовао је сјајан глумац и првак драме Камерног театра 55, Драган Јовичић, а комплетан угођај је направила Лејла Чаушевић која је отпјевала укомпоноване стихове Алексе Шантића.

dragana publika

Драгана Томашевић као уредница књиге и предсједница Комисије за издавашатво у СПКД Просвјети је објаснила обавезу и значај објављивања ове књиге за "Просвјету".Између осталог истакла је слиједеће: “Не треба ни напомињати да је Алекса Шантић један од најважнијих српских пјесника 20. стољећа и један од најпопуларнијих писаца које је Босна и Херцеговина икад имала. Из тога је јасно колико је 150-а годишњица његовог рођења значајан датум за нашу културу и датум који обавезује све културне институције. Међутим, „Просвјета“ има додатну обавезу да достојно обиљежи годишњицу Шантићевог рођендана. Та обавеза проистиче и из његовог просвјетног рада првенствено зато што је Алекса Шантић био један од оснивача и дугогодишњи предсједник културног друштва „Гусле“ из Мостара које је његовало, истраживало и афирмирало културне традиције српског народа. С друге стране, својим јавним дјеловањем снажно је обиљежио културни развој Мостара и отварао тај град за европске културне утицаје. Шантићев ангажман у културном друштву „Гусле“ и на том плану у цјелини додатна је обавеза за „Просвјету“ да достојно обиљежи ову значајну годишњицу пјесниковог рођења.

dijana milan

Дијана Хаџизукић, врстан познавалац живота и дјела Алексе Шантића, која је приредила ову збирку поезије је говорила са стручне стране и критички, о пјеснику Алекси и његовом дјелу:

“Изабране пјесме које доноси ова књига груписане су у пет тематских цјелина, а на темеЉу њихова појавЉивања у књигама изабраних пјесама Алексе Шантића које су послужиле као корпус: аутопоетичке и пјесме меланхоличних расположења, Љубавне пјесме, пјесме херцеговачког завичаја, социјалне и родоЉубиве пјесме.

За Алексу Шантића можемо рећи да је писао много и да је добро што је писао много па је свако вријеме, свака идеологија и сваки аутор избора његових пјесама могао посегнути за оним пјесмама које одговарају тренутку и властитом књижевноумјетничком укусу. А како су сви поменути аутори ипак и само читатеЉи умјетничког дјела, његове семантичке силнице стварају се и мултиплицирају управо у том служеном сплету рецепцијских релација. Сваки тумач Шантићева дјела, као и сваки приређивач његових изабраних пјесама у посЉедњих је шездесет година увео у свој рад и властити положај у повијести претворивши читање Шантићева опуса у велики Дијалог са временом и хисторијом. ЗахваЉујући томе, Шантић је популаран пјесник од 1891. године до данас, а, како смо видјели, књижевна критика и хисторија му, како вријеме одмиче, дају све значајније мјесто, поготово у хисторији књижевности Босне и Херцеговине.

Нека ова књига сабраних изабраних пјесама Алексе Шантића објавЉена у поводу његовог сто и педесетог рођендана послужи будућим истраживачима као полазиште за нове дијалоге са старим, великим пјесником.”

aleksa

Алекса Шантић

је један од најпознатијих пјесника новије српске лирике. Рођен је 1868. године у Мостару , граду у срцу Херцеговине, гдје је провео већи дио свог живота. Отац Ристо му је рано умро па је старање над њим преузео стриц. Имао је два брата, Перу и Јакова, и сестру Радојку која се удала за пјесника и Алексиног пријатеља Светозара Ћоровића. Живио је у трговачкој породици у којој нису имали разумјевања за његов таленат, па се, послије завршетка трговачке школе у Трсту и Љубљани враћа се у родни Мостар.
Стварао је на размеђу два вијека и више него други пјесници свог нараштаја повезивао је идејне и пјесничке патње XИX и XX вијека. У његовом пјесничком стасавању највише удјела су имали српски пјесници Војислав Илић и Јован Јовановић-Змај а од страних најважнији утицај је имао Хајнрих Хајне кога је и преводио. Своју највећу пјесничку зрелост Шантић достиже између 1905. и 1910. године када су и настале његове најљепше пјесме. Шантићева поезија је пуна снажних емоција , љубавне туге а и бола и пркоса за социјално и национално обесправљен народ коме је и сам припадао. Његова муза је на размеђу љубави и родољубља, идеалне драге и напаћеног народа.
Родољубива поезија је поезија родне груде и домаћег огњишта ("Моја отаџбина"). У неким од својих најпотреснијих пјесама Шантић пјева о патњи оних који заувјек напуштају домовину и одлазе у туђи свијет ( "Остајте овдје" , "Хљеб" ). Шантић наглашава патњу и мучеништво као најважније моменте у историјској судбини српског народа ("Ми знамо судбу" ).
Љубавна поезија мостарског пјесника развила се под јаким утицајем муслиманске љубавне пјесме, севдалинке. Амбијент његових љубавних пјесама је амбијент башта, бехара, хамама, шедрвана,... Дјевојке које су у њима појављују се окићене ђерданима, бајне су и изазовне али ипак скривене љепоте. Таква је пјесма "Емина", а дух те пјесме је толико погођен да је пјесма ушла у народ и пјева се као севдалинка а само ријетки знају да ју је Шантић написао. У љубавним пјесмама најчешћи мотив је чежња. Пјесник све своје драге посматра из прикрајка па чежња најчешће прераста у тугу због неостварене љубави и промашености мушког живота.
Шантић је био је један од оснивача културног листа "Зора" као и предсједник Српског Пјевачког Друштва "Гусле". Ту је упознао и дружио се са познатим пјесницима тог доба: Светозаром Ћоровићем, Јованом Дучићем, Османом Ðикићем,...
Познати пјесник је умро 2. фебруара 1924. године у родном Мостару од, тада неизљечиве болести, туберкулозе.

 

 

Позивамо Вас на промоцију књиге:

Алексa Шантић

Остајте овдје

aleksa

У част 150. рођендана Алексе Шантића позивамо Вас на промоцију књиге, Алексa Шантић „Остајте овдје“, збирке одабране поезије, коју је приредила проф.др. Дијана Хаџизукић. Уредница књиге Драгана Томашевић.

Уводна ријеч: Дејан Гарић
Промотори: Драгана Томашевић,
проф.др. Дијана Хаџизукић
Музичка пратња: Лејла Чаушевић
Рецитује: Драган Јовичић

Сарајево, четвртак, 17. мај 2018. године у 19:00 сати, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије бр. 1

 

Представљена књига:

Јелица Беловић-Бернаџиковска

Жена у времену

насловница

Уводна ријеч: Дејан Гарић
Промотори: Драгана Томашевић, Едина Каменица
Музичка пратња: Лејла Чаушевић

prom pjesma

Дана 03.05.2018., четвртак, представљено је ново издање СПКД Просвјете, књига, Јелица Беловић-Бернаџикоwска: Жена у времену. Ријеч је о књизи сабраних текстова која говори о изузетној жени и њеном раду, жени која је говорила девет језика и објављивала текстове у реномираним часописима тог времена, као и првој зачетници модерне етнологије и првим педагошким писцем код нас.

promocija dragana

Из предговора Драгане Томашевић из књиге "Жена у времену”:

“„Српска и хрватска жена исписала је обилне странице словенске културне историје... ситном биЉур-иглом по префину своме платну.” Према њеном мишЉењу, у историји српског веза било је 5 фаза: митолошка, хришћанска, турска, класична и модерна. Златно доба је било 11–12. век и док је турски период донио нове, оријенталне мотиве, они нису никада били заиста прихваћени. Вез је задржао свој словенски идентитет током отоманске владавине, и појавио се у модерним временима као јединственост, аутономност. У сваком случају, текстилна уметност, њени облици, боје технике и комбинације ових елемената по њој су изрази одређених природних, друштвених и историјских услова и околности. И увек су израђени женским рукама.” (Књиженство) Орнаменти (стилизовани и апстрактни, па ипак препознатЉиви) и боје, су инструменти магије, умјетничке и практичне. Симболичка значења шара попут паукова и светих буба или других заштитних мотива, оснажена су бојама: бијела означава невиност, црвена носи снагу Љековитости, плава је за завођење...; боје треба знати комбиновати да би имале своје значење и аутентичну Љепоту У својим текстовима о везу Јелица нам заправо испреда узбудЉиве приче о везу као женској примјењеној умјетности и открива како и ми можемо „читати” везове, по избору старих мустраторки, сачуване да нам испричају хисторију јужних Словена.”

Jelica

Јелица Беловић-Бернаџиковска:

Рођена је у Осијеку 25. фебруара 1870. године. Њени образовани родитељи (отац поријеклом Црногорац, мајка Њемица) жељели су да и сву своју дјеца школују. Нижу гимназију започиње у Ђакову, у Заводу бискупа Јосипа Јураја Штросмајера којег је Јелица познавала, а једном је и изјавила да ју је он надахнуо илирским духом. У Загребу је похађала самостанску учитељску школу, а студије је завршила у Бечу и у Паризу.

Живјела је у двије монархије (Аустро-Угарска и КраЉевина Југославија) и преживјела два свјетска рата. Била је веома образована, говорила девет страних језика, објавила преко 50 књига и преко 800 текстова из разних области те у много чему важном била прва на овим просторима; сматра се зачетницом модерне етнологије на просторима Јужних Словена и првим педагошким писцем код нас.

Апсолутно отворена према свему што је био изазов, друштвени и стваралачки, Јелица је тако на дјелу показала шта значи бити стварно ангажована особа, а не салонски ушушкана. Њени радови, у којима слободно, без икаквих ограничења, разматра посебно тзв. женско питање, сврставају је међу зачетнице феминизма у Европи. Но, то није никад био феминизам елитног кроја којим се и данас у хладовини многи заклањају, то су били истински животни проблеми сваке жене, од којих Јелица Беловић-Бернаџикоwска није бјежала. Напротив.

Радила је као учитељица у Загребу, у Осијеку, у Руми, у Мостару, потом долази у Сарајево гдје је професорица у Трговачкој школи, а потом је у Бања Луци управница Више дјевојачке школе.

У 26. години се удала за Пољака, грофа Јанка Бернаџикоwског, службеника мостарског Окружног суда. Пензионисана је, присилно, у 39. години живота, а власти у Аустро-Угарској, које нису гледале нимало благонаклоно на њене бројне критике, забраниле су јој да се уопће појављује у јавности. Због тога је и писала под псеудонимима.

Писала је о педагогији, књижевности и етнологији – фолклору код Срба и Хрвата. Њен етнографски рад је посебно био признат у Европи и имала је одличан однос са страним етнографима и фолклористима.
Умрла је у Новом Саду 30. јуна 1946. године. ( Едина Каменаревић)

Књигу можете купити у просторијама Друштва.

 

Позивамо Вас на промоцију књиге:

Јелица Беловић-Бернаџиковска

Жена у времену

насловница

 
У поводу обиљежавања Дана Кантона Сарајево 02-09. мај 2018.године, позивамо Вас на промоцију књиге: Јелица Беловић-Бернаџиковска: „Жена у времену“.

Уводна ријеч: Дејан Гарић
Промотори: Драгана Томашевић, Едина Каменица
Музичка пратња: Лејла Чаушевић

Сарајево, четвртак, 03. мај 2018. године у 18:00 сати, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије бр. 1

 

Подсјећање на годишњицу смрти Гаврила Принципа и одавање почасти свим херојима “Младе Босне”

kapela

У суботу, 28. априла 2018. године, руководство Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ Сарајево, представници Српске православне цркве - Црквене општине Сарајево и чланови Друштва су у 12:00 сати положили цвијеће на Спомен капелу припадника Младе Босне на гробљу „Свети Арханђели Георгије и Гаврило“ гдје су сахрањени Гаврило Принцип и остали Видовдански мученици и тиме одали почаст свим учесницима Сарајевског атентата, а на годишњицу смрти Гаврила Принципа.

savo svi

СПКД Просвјета и овим путем жели подсјетити на важност памћења историјских догађаја, Ова дивна младост не заслужује заборав. 

Gavrilo

Гаврило Принцип (25. јула, 1894. - 28. априла 1918.) рођен је у Обљају, у близини Босанског Грахова, у великој српској породици. Био је једно од деветоро деце, премда је шесторо деце породице Принцип преминуло у раном детињству. Управо због тога је и добио име Гаврило - свештеник је саветовао његове родитеље да га назову по анђелу Гаврилу како би преживео.

Гаврило је, упркос очевом противљењу, пошао у школу, гдје се прилично истакао. У тринаестој години се преселио у Сарајево, гдје је похађао трговачку школу, а у годинама које су услиједиле се зближио с Ивом Крањчевићем, с којим је касније био члан тајне организације Млада Босна.
У фебруару 1912. године је учестовао на студентским и ђачким демонстрацијама против мађарског насиља у Хрватској и противзаконитих аката, а том приликом је лакше повређен. Принцип се трудио да се демонстрацијама придруже и остали српски ученици и залагао се за српско-хрватско пријатељство.

Исте те године, 1912. се преселио у Београд, гдје се школовао до 1914. Када је објављена вијест да ће Франц Фердинанд наслиједити пријесто Аустроугарске и посјетити Сарајево, с осталим припадницима организације Младе Босне започео је припреме за атентат. Што се тиче мотива, сам Принцип је на суђењу након атентата рекао:"Ја сам југославенски националист који тежи за уједињењем свих Југославена, и није ме брига каква ће бити држава, само да буде слободна од Аустрије."

 

Одржан концерт у поводу обиљежавања највећег хришћанског празника Васкрса

Ово је први васкршњи концерт за Зеничане уз заједничку организацију „Просвјета“ из Зенице, Сарајева и Мостара.

publika govor

На концерту који је одржан 13.04.2018.г. у зеничком позоришту,  учествовао је Омладински хор Зеница, под диригентском палицом маестра Миленка Каровића, трио хармоника „ЛМА“ са Музичке академије у Источном Сарајеву, група „Аццордион Сатурдаy“ из Зенице, те етно група „Свети Димитрије“ из Невесиња.

dejan hor

Програм је обухватио различите музичке правце, од класичних дјела, преко етно и духовних пјесама, па до препознатљивих популарних музичких композиција.

harmonika etno

Публика је била одушевљена приређеним програмом а на крају концерта је уприличен и пригодан коктел у фоајеу позоришта и дружење у традиционалном духу обиљежавања празника Васкрса са надом у боље сутра.

publika foaje

 

 

Позивамо Вас 13.04.2018. у петак у 19:30 сати у Босанско народно позориште у Зеници на концерт у поводу обиљежавања највећег хришћанског празника Васкрса

СПКД „Просвјета“ и ове године организује концерт поводом највећег хришћанског празника – Васкрса. Након што је пет година одржаван у Сарајеву, сад већ традиционални Васкршњи концерт, биће по први пут одржан у Зеници, у сали Босанског народног позоришта Зеница, уз заједничку организацију „Просвјета“ из Зенице, Сарајева и Мостара.

plakat_vaskrs

Концерт ће бити одржан 13. априла, у 19:30, а учествоваће Омладински хор Зеница, под диригентском палицом маестра Миленка Каровића, те трио хармоника „ЛМА“ са Музичке академије у Источном Сарајеву, ансамбл „Аccordion Saturday“ из Зенице, и етно група „Свети Димитрије“ из Невесиња. Програм ће обухватити различите музичке правце, од класичних дјела, преко етно и духовних пјесама, па до препознатљивих популарних музичких композиција.

Позивамо вас да нам се придружите и да заједнички будемо дио овог музичког и сценског догађаја. Улаз на концерт је слободан.

Организован је бесплатан превоз аутобусом за чланове Друштва. Због ограниченог броја мјеста у аутобусу, потребна је потврда присуства на тел. број 033 444 230 или на е-маил: prosvjeta@bih.net.ba.

Полазак је у 17 сати испред Земаљског музеја у Сарајеву, а повратак је исти дан око 22:30 из Зенице.

У радости Васкрсења Христовог радосно Вас поздрављамо древним поздравом побједе живота над смрћу:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

hristos

Поводом прославе празника, Васкрса, СПКД "Просвјета" Сарајево, неће радити од 06.04.--09.04.2018.године!  

 

Одржано предавање:
"Непознати Евлија и непозната Босна"

Дана, сриједа,14.03.2018.г. у просторијама Друштва одржано предавање на тему "Непознати Евлија и непозната Босна"

predavac publika

У уводном дијелу, гост предавач, др Слободан Илић  нас упознаје са биографијом,Евлија Челебија, путописац, или како је сам себе називао Евлија Мухамед Зилли син Дервишев (sejjahi alem) родио се у Истанбулу 10. muharema 1020. године (25. марта 1611.), а умро 1679. године. У току од 40 година (1631. -1670.) организовао је више великих путовања по тадашњем Османском царству и изван њега те учествовао и у ратовима под владавином султана Ибрахима и Мехмеда IV.
Евлија је био и хафиз – знао је цијели Кур`ан напамет, а школовао се на двору султана Мурата IV. Челеби, односно Ефенди, су конвенционални сталешки називи, који су се у то вријеме давали образованим људима, а оба назива значе – господин. 1640. године пошао је на своје прво путовање изван Истанбула и до краја живота путовао је широм Османског цараства, поставши нека врста свјетског путника који цијело вријеме води свој дневник и марљиво биљежи све занимљиво што опази. Путовао је сам или у пратњи знаменитих државника, а највише као поузданик и пратилац свог рођака Мелек Ахмед-Паше, који је и одговоран за највећи дио Евлијиних путовања по Балкану.
О свима својим опажањима и доживљајима у миру и рату написао је опсежно дјело у 10 књига под именом Sejahatnama (Путопис) или Tarihi sejjah.

Путописи Евлије Челебије имају великог значаја за историографију. У његовим путописима има интересантних описа балканских земаља из седамнаестог вијека. Оставио је и бројне забиљешке о Босни и Херцеговини и Сарајеву.

predavac publika

Говорећи о Челебији као најпознатијем свјетском путописцу, др Слободан Илић је рекао да је он више од 40 година свога живота посветио путовању, већим дјелом јашући и пишући на коњу. Сматра се да је прешао око 350.000 километара, трагајући за новим просторима, људима и обичајима. Обишао је цијело османско царство које се простирало на три континента. Током путовања биљежио је све појединости о животу и обичајима људи које је сретао, описивао је до детаља мјеста која је обилазио, хисторију, грађевине, обичаје, традицију, као и значајне личности. Он није записивао само оно што је видио већ и приче које је сакупљао из народа.
Велики дио свога живота, преко 20 година, Челебија је посветио Балкану. Др Слободан је, као куриозитет рекао, да се не зна тачан датум његове смрти, нити мјесто гдје је сахрањен. Његова путовања је финансирао ујак Мелек Ахмет паша, који је био босански везир.

slobodan publika

Крајем августа 1660. године Евлија Челебија први пут долази у Босну. Врло опширан дио његовог Путописа односи се управо на Босну и Бошњаке: “Народ се у овим крајевима у народном говору зове Бошњаци (Бошњак). Само драже им је кад се каже ‘Босанци’ (Bosnevi). Као што је чист њихов језик, тако су, заиста, и они бистри људи који све исправно просуђују. Језик им је близак латинском”, писао је Евлија када је описивао. Из овог путописа види се да су се у Евлијино вријеме у Сарајеву, поред домицилног босанског говорили и многи страни језици: “Народ говори босански, турски, српски, латински, хрватски и бугарски.”
“Учењаци и пјесници шехер-Сарајева написали су један рјечник на босанском језику у стиховима, по узору на перзијску књигу Šahidi, из кога су овдје пренесена два метрума.” писао је Евлија о првом Рјечнику босанскога језика, из 1631.

slobodan publika

Један од превода путописа на наш језик под насловом Путопис, превео је Хазим Шабановић, издавач, Сарајево – Publishing,1996.

Др. Слободан Илић се у наставку предавања, осврнуо на преводе и појаснио неке грешке до којих је и на који начин могло доћи у преводу, затим, изостављена и непреведена мјеста  из оргинала који чине најинтересантнији дио читавог предавања.

На крају је ово лијепо, прије свега информативно и поучно предавање завршило са питањима и одговорима у разговору са посјетиоцима.

 

Позивамо Вас на предавање:
"Непознати Евлија и непозната Босна"

Путопис Евлије Челебије кроз Босну и Далмацију у јесен 1660. у свјетлу фрагмената изостављених у штампаним издањима.

Предавач: Слободан Илић, професор, на Near EastUniversity у Никозији
Модератор: Слободан Шоја

Сарајево, сриједа, 14.03.2018.године у 18.00 часова, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије бр. 1

 

Клуб жена Мис Ирби обиљежио је празник 8. Март

Клуб жена Мис Ирби обиљежио је празник 8. Март, Међународни дан жена, 7. марта у 12сати у просторијама СПКД Просвјета, као и прошле године.
То је још један допринос нашег Клуба у досадашњој традицији и обиљежавању 15 година од оснивања.

hor publika

Окупило се 24 чланице из НВО, и Бохорете, Фондека, ДПГС, Центра за здраво старење Центар.

hor publika

Хор "Осмјех" са 12 њихових чланица поздравли су нас све пјесмама Санта Лучија. Крај језера и Кад палме њишу гране- Диригент Слободан Косановић, корепетиторка на клавиру Азра Кавазовић, Ениса Чурчиловић, такође хористица, топло је казивала пјесму Мајка Бранка Ћопића.

student publika

проф. мр. Данијела Газдић- Кљајић са Музичке академије из Источног Сарајева довела нам је своја два студента Мирзу Магуда и Слободана Самарџију који су одсвирали на хармоници композиције: "Кораци" Виктора Власова и "Сонату 3. став" Вјачеслава Семјонова. 

Студенти су одушевили све присутне својом виртуозношћу и емоционалношћу свирања. Они иду у Београд на Међународно такмичење хармоникаша. Пожељели смо им висок пласман.

milica hor

Милица Кајевић је подсјетила на Међународну конференцију жена 1910. год. у Копенхагену када је 8. март проглашен за Дан жена у част покрета за права жена, тј. једнакоправност у одлучивању
У БиХ жене су први пут прославиле свој "женски дан" 1913.год. Окупило се 2000 жена.
Милица Кајевић је свим присутним пожељела да: живе једноставно, воле великодушно, брину дубоко, причају о свему, а за све остало, живот се сам брине. 

publika publika

Уз пријатну атмосферу, смијех, причу договор о сусретима, жене су се почастиле и сретне  отишле из простора Просвјете.
Захваљујемо се домаћину Зорану Драшковићу који се бринуо о закусци, музици, фотографисању.
Предсједник Друштва, др. Саво Влашки посало нам је честитку, али није могао доћи због здравствених разлога. (текст: Милица Кајевић)

 

Позивамо Вас на промоцију:

Дружење жена у СПКД "Просвјета" Сарајево поводом обиљежавања 8. Марта

mart

Дружење жена СПКД "Просвјета" планирано је 7. марта 2018. године, у 12:00 сати у просторијама Друштва, заједно са представницама других националних удружења и НВО организација поводом обиљежавања интернационалног празника 8. Марта Међународног дана жена. Дружење жена  организује Клуб жена Мис Ирбy, а уз коктел, осмишљен је и прикладан програм.

Подсјећамо, године 1910. прва међународна женска конференција била је одржана у Копенхагену у организацији Социјалистичке Интернационале те установила 'Међународни дан жена' на приједлог славне њемачке социјалистице Цларе Зеткин. Слиједеће године је Међународни дан жена обиљежило преко милион људи у Аустрији, Данској, Њемачкој и Швицарској. У предвечерје првог свјетског рата жене широм Европе су 8 марта 1913. одржале демонстрације за мир. У спомен на дешавања која су претходили празнику онаквом какав је данас:

СВИМ ЖЕНАМА ОД СРЦА ЧЕСТИТАМО ПРАЗНИК, 8.МАРТ, МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА!

 

Одржана промоција
Алманаха Просвјете за 2016/17.г.

 

almanah_2016


У понедјељак 26.2.2018.г., одржана је промоција Алманаха Просвјете за 2016/17.г. са тематским садржајем посвећеном Петру Кочићу, стогодишњица од смрти, затим Чувари српске духовне традиције и културе и Душан Т. Батаковић In memoriam.

promo gosti

- Валентина Дутина;
- Никола Поповић
- Ивана Илић
- Ђорђе Ковачевић

publika gina

- Слободан Шоја, главни и одговорни уредник Алманаха који је нагласио да Алманах има велики значај у историји БиХ, у којем су своје радове објављивали многи истакнути писци, међу којима и Петар Кочић, Иво Андрић и други…",
Слободан Шоја  уједно и домаћин промоције поздравио је све присутне и послије краћег увода предао ријеч гостима.

citanje nikola

Издвајамо од реченог, да се у овом часопису могу прочитати текстови различитих жанрова, од подсјећања свједочанстава о људима, догађајима преко поезије у којој дефилирају млади српски пјесници и писци из БиХ па до врло пажљивога односа према дојучерашњим савременицима.
Посебно надахнуто је говорио Никола Поповић, који је у ширем контексту рекао да квалитетни преводи имају значајну улогу у часописима попут овог.

gosti publika

“Наглашавамо да је Аламанах часопис који се са веома лаганом могућношћу идентифицирања може узети у руку и читати без обзира на позадину, националну или неку другу".
Главни и одговорни уредник Алманаха Слободан Шоја казао је да су у Алманаху и овај пут, сакупљени најбољи текстови и да је из броја у број Алманах све бољи.
Читаво то пријатно вече је зачињено и читањем текстова Иване Илић и Ђорђа Ковачевића.

publika soja

Алманах Просвјете можете купити у просторијама Друштва по цијени од 10,00КМ

 

"Алманаха Просвјете" за 2016/17. годину

almanah_2016

Говоре:

- Валентина Дутина;
- Никола Поповић;
- Ивана Илић;
- Ђорђе Ковачевић;
- Слободан Шоја, главни и одговорни уредник Алманаха.

Сарајево, понедјељак, 26. фебруар 2018.г. у 18 сати, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр. 1

 

У организацији Клуба жена Мис Ирби одржано предавање на тему: "Улога алтернативне медицине у побољшању здравља"

У уторак, 20.фебруара, 2018.г., у организацији Клуба жена Мис Ирби одржано је предавање на тему "Улога алтернативне медицине у побољшању здравља" говорила др Загорка Продановић- Зовко. Модератор Милица Кајевић, проф.

zovko publika

Др Загорка Продановић - Зовко нас је упознала са улогом алтернативне медицине у побољшању здравља, кроз објашњење термина интегративна медицина и упознавање са магнетотерапијом као једном од успјешних метода из широке лепезе могућности алтернативне медицине, а у уводу је нагласила разлику и праксу између модерне западне медицине с једне стране и методе алтернативне медицине са друге стране.

publika milica

У кратким цртама, садашњи здравствени системи функционишу тако што чекају да се појаве симптоми, умјесто да се пажња посвети превенцији болести тако да се ти здравствени проблеми уопште и не појаве. Континуум здравље-болест описује се са "бити одлично", "осјећати благостање у одсуству болести" и осјећати "мање симптоме", са једне стране и "вишеструки/хронични симптоми", "акутна/узнапредовала болест" и "терминални стадијум/смрт" са друге.

simptomi celija

Модерна западна медицина, користи редукционистички приступ који се фокусира на физичке и објективне основе болести и уз помоћ најновијих научних достигнућа и хируршких процедура које спасавају живот, модерна западна медицина успјешно третира ону другу страну спектра здравље-болест. Међутим, проблем оваквог приступа је његова неспособност да се посвети првом дијелу спектра, односно одржању здравља и унапређењу благостања - што се дјелом огледа и у броју пацијената који се окрећу алтернативним методама због незадовољства садашњим системом

.

eitrociti cirkulacija

Значи, класична модерна медицина се практично бави симптомима болести, не улазећи дубоко у узроке настанка исте. Такође, има фокус на обољелом органу, а не на организму као цијелини. Насупрот томе, холистички приступ у лијечењу подразумјева лијечење обољеле особе као цјелине третирање и тјела и ума и душе, а не “лијечење” самих симптома обољења. У лијечењу подразумијева и изналажење узрочног/узрочних фактора који се налазе у корјену обољења код сваке особе.

energija kalcij

Интегративна медицина се појавила као рјешење у овој проблематици и није синоним за комплементарну и алтернативну медицину . Интегративна медицина се заснива на употреби неконвенционалних метода и терапија, као што је акупресура, или алтернативних медицинских система, као што је традиционална кинеска медицина, било као допуна конвенционалне западне медицине (комплементарна), или као замјена конвенционалне западне медицине (алтернативна).
Да разумијемо, "комплементарна медицина" значи додавање других здравствених модалитета конвенционалној медицини, при чему ови модалитети имају само секундарну улогу, док "алтернативна медицина" подразумјева употребу метода које у потпуности замјењују уобичајену биомедицинску праксу, међу њима се налазе ароматерапија, Ајурведанска медицина, хомеопатија, акупунктура, натуропатска медицина, Традиционална кинеска медицина, енергетска терапија, медитација, савјетовање о исхрани, савјетовање у вези врсте и динамике физицке активности, молитва, реики, квантна медицина, магнетотерапија…

magnetna bakar

Интегративна медицина, понављамо, је медицина усмjерена на излијечење која узима у обзир пацијента као цјелину (тијело, ум и дух), укључујући све аспекте животног стила. Она наглашава терапеутски однос између пацијента и љекара и користи одговарајуће терапије, како конвенционалне тако и алтернативне. Крајњи циљ је да пацијент буде боље, кроз употребу ефикасних, безбедних и мање инвазивних интервенција, кад год је то могуће.

voda

Дакле, свака терапија која је типично искључена из конвенциналне медицине зове се алтернативна. Алтернативна пракса која се примјењује заједно са конвенционалном зове се комплементарна. Дакле, дефиниција интегративне медицне била би слиједећа: Интегративна медицина настаје комбинацијом конвенционалне медицинске терапије и комплементарне терапије која задовољава критерије медицине основане на доказима за сигурност и дјелотворност. Другим ријечима Интегративна медицина користи најбоље, из оба свијета. (Фотографије су везане за утицај и дјеловање магнетне терапије са предавања и информативног су карактера)

 

Проф. Пуповац и проф. Таталовић су одржали трибину о положају Срба у Хрватској.


Дана 19. 02.2018.г. проф. Пуповац и проф. Таталовић су  на трибини коју је организовало сарајевско српско просвјетно и културно удружење "Просвјета", говорили о положају Срба у Хрватској.

pupovac ambasador

Гости су најприје, у уводу, подсјетили на "значајан историјат  организирања српског народа који је живио на просторима данашње Хрватске", а потом и о томе каква су права и положај Срба у Хрватској данас. Истакнуто је како је у посљедњих неколико година дошло до застоја када је у питању остваривање права Срба у Хрватској. Нагласили су је да је у овом тренутку за српску заједницу у Хрватској најважније сачувати достигнута права и не допустити њихово даље угрожавање. Она права која су обновљена, неријетко су предмет нових оспоравања, затим, да институције српске заједнице морају добити статус мањинских самоуправа, да Срби буду више заступљени у државним и јавним службама и да се осигура остваривање права на језик, писмо и образовање као основе очувања националног идентитета. То није само добро за Србе то је уједно залагање за, заиста, демократску и слободну Хрватску, појашњавајући да је фокус на развоју и јачању институција важних за Србе, али и на сарадњи с хрватском владом, што уједно јача и прокламује демократију и доноси једнака права за све грађане.

tatalovic dodjela

Ми као Срби очекујемо да ће Влада и државне институције активно и тијесно сарађивати на реализацији циљева с изабраним представницима Срба и њиховим организацијама те да ће тако створити претпоставке за несметано остваривање права и афирмиран положај Срба у Републици Хрватској. Ту су такође од огромне важности и трајно унапређивање односа између Хрватске и Србије. Оно што је битно, истакли су гости, да постоји дијалог и жеља за разумијевањем и да то може водити додатној нормализацији односа, не само у Хрватској, већ и у цијелој регији.

pupovac zajedno

Након веома занимљивог предавања, домаћини из СПКД „Просвјета“ Сарајево су на малој, пригодној свечаности, проф. Милораду Пуповцу уручили почасну чланску карту, те одлуку о проглашењу почасним чланом, као признање за дугогодишњи рад на заштити и промоцији српске културне баштине, чувању језичког и културног идентитета,  те за унапрјеђивање културних и осталих веза са Србима у Босни и Херцеговини.

 

Посјета делегације СКД “Просвјета” Загреб

Дана 19.02.2018.г.  поводом посјете делегације СКД “Просвјета” Загреб, уприличен је састанак између два сродна удружења из Загреба и Сарајева,  у просторијама Српског просвјетног културног друштва „Просвјета“ Сарајево, улица Симе Милутиновића Сарајлије број 1.

pupovac sinisa

Састанку су присутвовали испред СКД „Просвјета“ Загреб: проф. др Милорад Пуповац, предсједник СДСС-а, предсједник Сррпског националног вијећа, члан Савјета за националне мањине, члан Главног одбора СКД „Просвјета“ Загреб и проф. др Синиша Таталовић, потпредсјеник СКД „Просвјета“ Загреб.
Испред СПКД „Просвјета“ Сарајево: прим.др Саво Влашки, предсједник Друштва, Дејан Гарић, предсједник Управног одбора, Георгина Јањић, потредсједница Управног одбора, чланови Управног одбора др Слободан Шоја, Страјо Крсмановић, као и Драгана Томашевић, предсједница Комисије за издавачку дјелатност Друштва.

savo ljubica

Представници обје „Просвјете“ су говорили  о свом досадашњем раду, активностима, као и положају Срба у Републици Хрватској и Босни и Херцеговини.

Разговор се водио  већим дјелом  о билатералним односима и могућем споразуму, тежиште према свим видовима сарадње  с циљем размјене културних активности, узајамне подршке и помоћи. Најважнији сегмент би био израда  нацрта, односно платформе будуће сарадње и заједничких пројеката уз незаобилазну размјену обостране богате издавачке дјелатности.

 

Позивамо Вас на предавање:
"Положај Срба у Хрватској"

pupovac

Гост: проф. др Милорад Пуповац

Модератор: Дејан Гарић

Сарајево, понедјељак, 19.02.2018.године у 18:30 часова, просторије Друштва, ул. Симе Милутиновића-Сарајлије бр. 1

 

Одржана промоција књиге “Босанска источна жељезница” у резиденцији амбасаде Аустрије у БиХ

Дана 14.02.2018.г. одржана промоција књиге “Босанска источна жељезница” у резиденцији амбасаде Аустрије у БиХ или како је пруга од Сарајева до Вишеграда промијенила живот тадашњих људи.

ambasador savo

Књига “Босанска источна жељезница” Милене Прајндлсбергер-Мразовић која говори о ‘невјероватној’ траси ускотрачне пруге у Босни и Херцеговини, од Сарајева према Вишеграду и граници са Србијом, о босанским крајолицима и друштву са почетка 20. вијека, промовирана је вечерас у резиденцији аустријске амбасаде у Сарајеву.

djevad publika

Оригинално је написана на њемачком језику под насловом Дие Боснисцхе Остбахн, а објављена је 1908. године у Бечу и Лајпцигу.
Како је истакла уредница и промоторица књиге Драгана Томашевић, књига је значајно свједочанство изградње ускотрачне пруге кроз Босну и Херцеговину и илустровани водич на босанскохерцеговачким жељезничким линијама Сарајево – Увац и Међеђа – Вардиште.

dragana zlatan

По њеним ријечима, књига представља прелијепо исписан текст ауторице која осјећа пругу као нешто што ће промијенити живот људи куда прође.
"Истовремено, књига је писана са жалом о људима који неће видјети предности новог времена. Младима ће пруга донијети пуно – школоват ће се, лакше ће трговати и путовати. Јако сам жељела да се књига преведе и објави те да нам освијетли наш живот и тај период босанскохерцеговачке прошлости", истакла је Томашевић.
Истиче да је ауторица књигу подијелила на географске регије, а све је илустровано фотографијама.
"Ту има слика које је радио тада славни Евалд Арт, напримјер насловна страна је његова, има и неких других, које нису потписане, а има и аматерских фотографија. Све смо преузели из оригиналног издања", нагласила је Томашевић

inzko publika

Занимљиво је код Милене Мразовић да је она свега неколико текстова написала на нашем језику, а књиге је углавном писала на њемачком."Она је Босну заиста добро познавала јер је, већином на коњу, пропутовала цијелу земљу и тако допрла у најзабитија мјеста. Залазила је у куће богаташке и сиротињске, разговарала са свима, распитивала се за све па је тако сазнала и забиљежила много тога што би иначе пропало. Сакупљала је и биљежила легенде, бајке, загонетке, народне обичаје, рецепте", додала је Томашевић и нагласила, Милена Прајндлсбергер-Мразовић је расвјетљавала дијелове живота унутар босанских породица.

maja lana

Милене Прајндлсбергер-Мразовић је поред свега осталог била и прва жена композитор, истакла је Лана Паћука, једна од промотора и појаснила услове живота и рада у том времену гдје се Милена носила са изразито мушким свијетом у тда резервисаним мушким пословима.

Маја Ачкар Златаревић, је и одсвирала три Миленине композиције и тиме дочарала амбијент и атмосферу времена у којем је живјела и радила Миленa Прајндлсбергер-Мразовић.

 

Промоција књиге

Милена Прајндлсбергер Мразовић, "Босанска источна жељезница"

naslovna

Промоција књиге Милена Прајндлсбергер Мразовић, "Босанска источна жељезница" биће одржана у сриједу,14.02.2018. у 18:30 сати, у Резиденцији Аустријске амбасаде, Џиџиковац 7, Сарајево.

Књига “Босанска источна жељезница” Милене Прајндлсбергер-Мразовић наставља путовање - након промоције у просторијама Просвјете, књигу о невјероватној траси ускотрачне пруге у Босни и Херцеговини, од Сарајева према Вишеграду и граници са Србијом, о босанским крајолицима и друштву са почетка XX вијека, публика ће имати прилику упознати и на промоцији у резиденцији аустријске амбасаде у Сарајеву.

Промотори:

Драгана Томашевић, уредница књиге
др. Лана Паћука

Музички блок, пијанстица Маја Ачкар Златаревић

 

Посјета Друштву начелника опћине Стари град

Дана, уторак, 06.02.2018.г. договорена  је посјета начелника опћине Стари град г-дина Ибрахима Хаџибајрића које су дочекали испред Друштва предсједник др.прим. Саво Влашки, потпредсједница Управног одбора Георгина Јањић  и пословни секретар Љубица Жикић.

nacelnik savo

Захваљујем  вам на повјерењу,које сте ми још једном указали позвавши ме  да Вас обиђем и ја то радо чиним, рекао је начелник Опћине Стари Град господин Хаџибајрић  у посјети нашем Друштву.  Ваш рад  и дјело је показатељ да сте  учинили много на промовисању културе  у протеклом периоду и мени, као начелнику ове Опћине, то је јако важно. У протекли годинама сте реализовали низ пројеката. Ми са наше стране подржавамо пројекте који дјелују на пољу образовања, социјално-образовне и заштите културно-историјског наслијеђа, којим се и ваше Друштво бави. Имајући у виду све урађено ми ћемо и даље настојати да подржавамо ваше и слична друштва која дјелују на подручју опћине Стари град. Хвала вам још једном од срца, рекао је начелник опћине!

savo gina

Начелник Хаџибајрић се потом упознао са радом Друштва  и са  бројним активностима које Просвјета планира. Представници Друштва су подсјетили начелника и са проблемима са којима се СПКД Просвјета суочава, посебно нагласивши проблематику с којом се иначе суочавају сви представници и носиоци културе и чувања културне баштине, недостатак новца, при чему је истакнуто да би ситуација била вјероватно другачија када би се више новца издвајало за истински вриједне пројекте у  сегментима културне дјелатности. Један од горућих пробема је везан за закуп простора и пвратку имовине. СПКД Просвјета Сарајево, са своје стране, чини све напоре – како би се што квалитетније реализовали бројни пројекти и идеје у будућности везани за културну баштину наших народа, а која је неодјељиви и значајан дио укупне свјетске баштине.

Начелник Хаџибајрић је изразио наду да ће се наставити успјешна сарадња између Опћине коју он представља и  Просвјете. Да та сарадња и убудуће остане  заснована на равноправности као заједничких партнера на пољу културе и чувања традиције. Поводом тога је исказао пуну спремност да да подршку у рјешавању проблема са којима се суочава СПКД „Просвјета“ Сарајево. Још једном је напоменуо, да је рад Друштва од изузетног значаја, са историјског и културолошког аспекта, за очување и промовисање културне баштине наших народа на овим просторима.

 

Пети међународни Шантићев фестивал дјеце пјесника СПКД "Просвјета" Мостар

МОСТАР - Пети међународни Шантићев фестивал дјеце пјесника биће одржан у четвртак и петак, 1. и 2. фебруара, у Мостару, а на конкурс је пристигло 1.470 радова из свих земаља региона.

Из Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета" Мостар, које је организатор Фестивала, навели су да је стручни жири одабрао 22 финалиста који ће учествовати у овогодишњем програму.
Учесници Фестивала, који се одржава поводом 94 године од смрти пјесника Алексе Шантића - 2. фебруара, долазе из Србије, Црне Горе, Словеније, Хрватске, Македоније, Грчке и БиХ.

Програм фестивала почиње у четвртак, 1. фебруара, у 16.00 часова у Ћоровића кући, гдје ће бити одржан школски час о Шантићевом животу, те разговор учесника Фестивала са члановима жирија.
Вече дјечије поезије, уз музички програм, биће одржано од 18.00 часова у Музичком центру "Павароти".

За петак, 2. фебруара, најављено је полагање цвијећа на Маузолеј Османа Ђикића, те на гроб Алексе Шантића и Светозара Ћоровића на православном гробљу Бјелушине.

Након тога, планирана је посјета Центру за дјецу с посебним потребама "Лос Росалес", Шантићевој родној кући, те отварање изложбе Алексе Шантића у збирци Музеја Херцеговине.

festival

Финално вече Фестивала, на којем ће бити додијељене награде најбољим младим пјесницима, биће одржано од 19.00 часова у Центру за културу у Мостару.

 

Одржано предавање:

Свети Сава - школска слава

 

sv_sava

tanja tanja

Растко Немањић ( 1174. - 1236.), црквено Свети Сава, је био рашки племић из владарске породице Немањића, утицајни дипломата и први српски архиепископ. Српска православна црква га слави као свог оснивача.

publika milica

Растко Немањић се родио 1174. у мјесту Рас, у близини данашњег Новог Пазара, у Рашкој области. Био је најмлађи син великог жупана Стефана Немање и његове супруге кнегиње Ане.

1190. године, Саву је са петнаестак година отац поставио за хумског жупана, но ту остаје мање од годину дана. Хум је био одузет Немањином брату Мирославу.

Године 1191, кад је имао седамнаест година, Растко је отишао на Свету Гору (у данашњој Грчкој), један од најзначајнијих центара источноправославног монаштва, где постаје монах. Хагиографски писци наводе да се најмлађи Немањин син Растко толико заљубио у православну веру да је напустио положај принца, побегао на Свету Гору и замонашио се. Но, критичка историја сматра да је Немањина одлука да најмлађега сина пошаље на Атос првенствено политички потез, јер је Рашки жупан знао да му држава не може напредовати од жупаније до краљевства ако не постигне аутокефалност Цркве.[2] На Атосу, Сава остаје наредних неколико година.

Сави ће се придружити и његов отац Стефан Немања, који је у 1196. године абдицирао у корист средњег сина Стефана. Иако је по тадашњим опће прихваћеним европским правилима насљедник владар био најстарији син Стефан Немања је дао Вукану на управљање Дукљу, док је изабрао другорођеног сина Стефана Првовенчаног за насљедника српске круне. Немања и Сава су потом оживели запустели манастир Хиландар 1198. године.

tanja svirka

Дан светог Саве, Савиндан, обележава се 27. јануара по грегоријанском, односно 14. јануара по јулијанском календару, као црквени празник, и као "школска слава" у Србији и Републици Српско

sveti_sava

 

Позивамо Вас на предавање:

Свети Сава - школска слава

sveti_sava

У организацији Клуба жена "Мис Ирби" позивамо Вас на предавање Свети Сава -школска слава које ће бити одржано у петак, 26.01.2018.г. у 11 сати, у просторијама Друштва, ул. Симе Милутиновића Сарајлије бр.1

Бесједи: Татјана Жарковић - Тафро, проф.

Свети Сава (око 1175—14. јануар 1236) је био српски принц, монах, игуман манастира Студенице, књижевник, дипломата и први архиепископ аутокефалне Српске православне цркве. Рођен је као Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање, и брат Вукана и Стефана Првовенчаног.

Kao младић добио је од оца на управу Захумље (1190. или 1191). Убрзо 1192. или 1193. године Растко је побегао на Свету гору и замонашио се у руском манастиру Светог Пантелејмона, гдjе је добио име Сава. Касније је са својим оцем, који се замонашио и добио име Симеон (вjероватно 25.3.1196), подигао манастир Хиландар (1198-99), први и једини српски манастир на Светој гори.

Истовремено се бавио просвjетитељским радом, настојећи приближити својим сународницима основе вjерске и свjетовне поуке, да би се 1217. вратио на Свету гору. Године 1219. Сава I Српски је убедио Васељенског патријарха и цара у Никеји да одобре аутокефалност (самосталност) српске цркве са статусом архиепископије. Васељенски патријарх Манојло I Цариградски је именовао Саву I за првог архиепископа Србије. Сава остао је архиепископ све до 1233. године, да би га тада замjенио његов ученик Арсеније I Сремац. Два пута је путовао у Палестину. На повратку са другог од тих ходочашћа у Свету земљу, смрт га је затекла у тадашњој бугарској прjестоници Великом Трнову 14. јануара 1236. Његове мошти је у манастир Милешеву пренео његов нећак, краљ Стефан Владислав I.

Сава је оставио више писаних дjела. Зато је био једнан од значајнијих писаца и правника из средњег вjека код Срба. Његова најзначајнија писана дjела су „Житије Светог Симеона“, „Карејски типик“, „Хиландарски типик“ и „Студенички типик“, као и „Законоправило“. Образујући будуће службенике Христове цркве стекао је велике заслуге за развој школства и просвjете код Срба у средњем вjеку. У Србији и Републици Српској се дан његове смрти (27. јануар по новом календару) обиљежава као Дан просвјете.

 

Комеморација:

„Сјећање на Воју“

vojo

Војислав Вујановић

13.04.1937-10.01.2018.

porodica publika

Војислав Вујановић рођен је у Греди код Босанске Градишке 1937. године. Школовао се у Бањалуци, Загребу, Сарајеву и Београду. Дипломирао је Оријенталну филологију на Филозофском факултету у Сарајеву.
Радио је као новинар у "Ослобођењу", "Вечерњим новинама" и Радио Сарајеву. Био је члан редакције студентског листа "Наши дани", часописа "Позориште", Трећег програма Радио Сарајева и часописа "Стећак".

komemoracija gina

Поезију је почео да пише од ране младости, а касније се опредијелио за писање позоришне, ликовне и књижевне критике. Студије, есеје и критике објављивао је у готово свим значајнијим листовима и часописима у БиХ и бившој Југославији.
Поред бројних књига из књижевности и ликовне умјетности, објавио је више монографија из области театарске умјетности.

voditelji familija

Био је члан Друштва писаца БиХ, члан Хрватског друштва за знаност и умјетност, члан Управног одбора Српског хуманитарног удружења "Добротвор", активни члан и предсједник Ликовне комисије у СКПД "Просвјета" Сарајево, члан редакције листа "ФондекоСвијет", те члан Управног одбора Међународног форума "Босна".

povelja vojo

Добитник највећег признања "Велике повеље Просвјете" за неизмјеран допринос раду Друштва

vojo vojo

 

Почивај у миру пријатељу.

Амир Бркан, пјесма посвећена Воји

ВОЈИНА ПОСМРТНА ПЈЕСМА

Сликати, глумити, плесати, режирати, пјевати - то вам сан
мој од искона бјеше. Али мени дато не би ниједно од
тога, већ да к сублимности, коју даровити достизаху,
ја призивам људе, у мочвару дневног уроњене.
У мисији таквој, самопостављеној, за сврхом сам
својом устрајно крочио.

Бескрајне су ниске мојих реченица, и у књиге су се
слиле, уз нејасну, но горљиву наду: пролазнику да ћу,
ма баш и једноме, рукав ја дотаћи. Ужурбан, и слуђен,
тај не би ли стао, начас мене чувши - себе запитао...

Два и подруг десетљећа задња- зажареност моја
са даном је сваким снажнија бивала: говорих и писах,
нисам престајао... И низашта друго времена ни гласа
свога ја не давах, јер Босанци постајаху што никад
и нигдје људи били нису.

А момент коначни кад је приступио - у спознању
пуном заблудјелост моја луцидно се проказала... Јер,
гле: плодом не уроди ни вишње послање оног што кроз
срца рода Адамова љубав хтје ускрисит... Па како би,
онда, и уфање и прегнуће мене, сиротога, до човјека,
и једнога барем, досегнути могло...?

У земљицу, ево, роднога Лијевча положен сам сада.
Поје хиротонисани, и нада мном каде, а на длану кћери,
мој лик, осмјехнути, пред вама је... Но, чусте ли
што говорник гробословни каза...? Да не би ни трена
у којему, из дна ока благопочившега, трачак туге,
скриван, али незатомљив, свијет мотрио није...

И, сад, што год са мном збивало се даље - ја треперим
због вас, који у свој живот опет одлазите... На образу
моме, који не видите, гримаса је језна неспокоја.

Али, али... Чујем ли то како шуми Сава...? Да, да, јесте...
Утјеху ми носи она, док полако тече, као вријеме
крају своме...

(Греда, Босанска Градишка, 17.1. 2018.)

 

„Сјећање на Воју“

vojo

Војислав Вујановић
13.04.1937-10.01.2018.

У сриједу, 24.01.2018., у 11 сати у просторијама СПКД "Просвјета" Сарајево, ул. Симе Милутиновића Сарајлије 1, представници СПКД "Просвјета" Сарајево, Умјетничке галерије БиХ, Музеја књижевности и позоришне умјетности, те СХУ "Добротвор" присјетиће се активисте и драгог пријатеља Војислава Вујановића, те му одати заслужену почаст.

 Војислав Вујановић, ликовни и позоришни критичар, књижевник, преминуо је у Сарајеву, 10.01.2018. у 81 години живота, а сахрањен је у родној Греди код Градишке. Овај скуп је прилика да се подсјетимо немјерљивог доприноса који је раду наших удружења и институција културе даривао наш Војислав Вујановић, без чијег рада би и наше дјеловање у протеклим деценијама било неисказиво празније и сиромашније.

 

Одржан VIII Божићни концерт

pozoriste

Божићни концерт СПКД „Просвјета“ Сарајево, осми по реду, одржан 05.01.2018.г., у 20 часова, у Народном позоришту Сарајево.

savo dejan

Саво Влашки, предсједник СПКД “Просвјета“, у поздравној ријечи, искористио је прилику да захвали бројним донаторима и спонзорима који су заслужни за одржавање концерта. Прије свих је истакао Народно позориште Сарајево, које сваке године бесплатно уступи салу за одржавање концерта, те генералним покровитељима БХ телецому и БХ пошти. На крају је упутио честитку свим православним вјерницима, који славе Божић.

sloga katarina

Програм концерта, обиљежавањем највећег хришћанског празника, је и овај пут веома брижљиво конципиран с цијем да одговара контексту због којег се одржава, како је предвиђено, почетак концерта обиљежен је духовном, литургијском музиком у извођењу Српског пјевачког друштва "Слога" којим диригује Стефан Мојсиловић, а које ове године обиљежава 130 година постојања.  Потом настављено универзалном духовном пјесмом коју је компонирао гвардијан Фрањевачког самостана ‘Светог Анте’ фра Славко Топић, а завршен је дивним руским романсама.
Осим духовног као прелаз између ова два дијела концерта, духовног и романтичног, ту је и извођење екуменске композиције, сопрана солиста Опере Народног позоришта  Катарине Кикић и клавирском пратњом Данијела Жонтара.

zontar marko

Затим ће, као романтични увод у наставак концерта, Селма Хреновица на виолончелу и Данијел Жонтар на клавиру, извести једну стару руску композицију „Ја встретил Вас“.

dario marko

Други дио концерта, извели су баритон и првак сарајевске опере Марко Калајановић и млади композитор Тони Топлан, који је радио оркестрацију за руске романсе, те Гудачки оркестар СПКД “Просвјета“ под диригентском палицом маестар Дариа Вучића.

publika